ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 18 IULIE 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 18 IULIE 2018 ORA 13,00 

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

1.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultura a Municipiului Turda pentru anul 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X