ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 19 NOIEMBRIE 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 19 NOIEMBRIE 2018 ORA 13,00 

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii TETAROM S.A., prin aport în natură.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-eonomici aferenţi investiţiei: „Extindere şi reamenajare Parc Zoologic şi de Agrement Turda, Judeţul Cluj”.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X