ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 DECEMBRIE 2018 ORA 10,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA
DIN DATA DE 28 DECEMBRIE 2018 ORA 10,00 

1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X