ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 MARTIE 2019 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA
DIN DATA DE 29 MARTIE 2019 ORA 13,00

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Convenţiei de eşalonare la plată a sumelor la care este obligat Municipiul Turda, conform Deciziei nr. 296/2018 emisă de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 11647/117/2013.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X