ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 6 AUGUST 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 6 AUGUST 2018 ORA 13,00 

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţul Cluj.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Cluj.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Nota: Având în vedere volumul mare, documentele anexă la proiectele 2.1., 2.2. si 2.3. pot fi consultate la Secretariatul Consiliului Local Turda, camera 50 şi vor fi trimise pe e-mail consilierilor locali, precum şi pe site-ul Municipiului Turda.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X