ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 07 AUGUST 2017 – ORA 10,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice.

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Asociatia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 27 alin. 3 al sectiunii a 4-a « Comisii de specialitate » din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 123/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Turda
– iniţiatori: Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius Adrian, Bogdanffy Gabor Norbert.

3. Probleme ale Serviciului Finantari externe si Relatii Internationale

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely – Ungaria, in perioada 18-21 august 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

 

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Mic Paula Letitia

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X