ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA  DIN DATA DE 10 IULIE 2017 – ORA 10,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice.

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezoluţiunea contractului de lucrări nr. 7534/2010.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 338/2016 a Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, consilier local Sălăgean Aron Adrian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Municipiului Turda pentru demararea de către Societatea Salina Turda SA a proiectului de investiţii: “Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de Tratament din Salina Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru întocmirea studiului de fezabilitate al proiectului de investiţii: “Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de Tratament din Salina Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexei nr. 4 – program de investiţii, dotări şi sursele de finanţarea – din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda.

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Societatea Turism Arieşul SA cu privire la revocarea HCL nr. 172/2017 referitoare la aprobarea desfiinţării contractului de asociere în participaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Turda şi SC Turism Arieşul SA.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X