ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA  DIN DATA DE 20 IULIE 2017 – ORA 14,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice.

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local anul 2017
– initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2016-2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale.

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda 2017-2023-2030”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) la obiectiv: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda” şi a principalilor indicatori tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda.

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X