ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2018 ORA 13,00 

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Notă: Având în vedere volumul mare de documente, Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda va fi transmis prin email şi postat pe site-ul Primăriei Municipiului Turda la secţiunea proiecte de hotărâri. De asemenea, poate fi consultat şi la Secretariatul Consiliului Local, camera 50.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

X