ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 APRILIE 2018 – ORA 13,00 –

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 APRILIE 2018 – ORA 13,00 –

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Adoptarea Declaraţiei de Reunire cu Republica Moldova;

3. Probleme ale Direcţiei Economice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63323 şi CF nr. 63324.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, identificat cu nr. cadastral 62740.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren Bisericii Penticostale Muntele Sionului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire restaurant P+1+M în Municipiul Turda, str. Roşiori nr. 14.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X