ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 IULIE 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 IULIE 2018 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al sedintei precedente.
2. Probleme ale Directiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind executia bugetului pe trimestrul II 2018.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3. Probleme ale Directiei Impozite si Taxe Locale:

3.1.PROIECT DE HOTARARE privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea evenimentelor dedicate centenarului Marii Uniri finantate din bugetul local al Municipiului Turda.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC. Centrul Agro Transilvania Cluj SA in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agentilor economici din zona centrala a municipiului Turda
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

5. Probleme ale Directiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinte de necesitate.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

7. Probleme ale Serviciului Public de Asistenta Sociala :

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico –  economice a proiectului “Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda”si a indicatorilor tehnico- economici
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
8. Propuneri.Intrebari.Interpelari

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat/consilier juridic
Adrian Vana

 

X