P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 06.07.2018 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI de INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 06.07.2018 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI de INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Adrian Petru, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil, Rigman Ciprian-Doru sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 1035 / 05.07.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nap Adrian .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 06.07.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 51771, situat administrativ in mun. Turda, str. G. Cosbuc nr. 2;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei Club Sportiv „Sticla Ariesul”Turda, in vederea exercitarii drepturilor de asociat in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 51771, situat administrativ in mun. Turda, str. G. Cosbuc nr. 2;

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 223 / 06.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei Club Sportiv „Sticla Ariesul”Turda, in vederea exercitarii drepturilor de asociat in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor;

Dl. Marius Riter”La profit vad ca au excedent de 1074 lei la finalul anului 2017, iar datoriile la finalul 2017 sunt de 23.361 lei.

Dl. Doru Anca:” In perioada ianuarie se completeaza lotul si pentru acest lucru trebuie facute legitimatii la nivelul FRF, sunt cam scumpe legitimatiile si de aceea au ramas cu deficit, dar pe parcurs trebuie urmarit si vazut. Balanta s-a echilibrat si nu cred ca exista la aceasta ora deficit curent, lunar.
Sunt perioade de tranfer, fotbalistii au dreptul ca in 2 luni sa fie legitimati. Nu se pot inregistra acele documente si chitantele acordate in data de intai a fiecarei luni. De acolo sunt probleme la acel deficit.
Si eu am urmarit lunar, factura cu care a venit conducerea si a justificat sumele respective si eu sustin, ca la sfarsitul acestui campionat deficitul suta la suta se va diminua.
Probabil, mai ramane ceva pe luna asta pentru ca si acum vor fi transferuri, cu plata pe parcursul celor 2 ani, din sume de la Consiliul local. “

Dl. Marius Riter:” Aici trebuie avut in vedere ca datele sunt din 2017, nu are nicio legatura cu aceasta luna. Noi intelegem ca sunt cheltuieli mari, dar ei trebuie sa se incadreze intr-un buget, daca nu se incadreaza si au nevoie de mai multi bani sa vina sa ne ceara aprobarea. Nu mi se pare normal sa cheltuie mai mult decat am aprobat noi.”

Dl. Doru Anca:” Acestea sunt cheltuieli pe buget de pe o luna pe alta. Vom vedea care este balanta la sfrsitul campionatului.”

Dl. Adrian Salagean:”Din ce stiu eu sunt o parte din cheltuielile pe luna decembrie, dar luni, dupa sedinta care o s-o avem, sigur va aducem detaliat fiecare cheltuiala de acolo.”

Dl. Marius Riter:” Cred ca era de bun simt sa ni se prezinte bilantul inainte sa fie depus. E o asociatie non-profit, unde noi suntem actionari majoritari.”

Dl. Lucian Cordis:” Le urez succes in noul an competitional. “

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 2 abtineri( Riter, Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr. 224 / 06.07.2018.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nap Adrian

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit, insp spec
Mariana Marginean

X