P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 16.07.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI EXTRAORDINARE cu convocare DE INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 16.07.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI EXTRAORDINARE cu convocare DE INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, samartinean Iuliana, Sărmăşan Marius-Adrian si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Felezeu Cristian Ggeorge, Cordis Lucian, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Adrian Petru si Moldovan Emil sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Matei Cristian Octavian.
Participa ca invitati: d-na Adace Daniela – director executiv Directia economica, Dna Iftime Ioana Ursula – Sef Serv. Administratie Publica locala, Dl . Calugar Ginel – Sef SDPI, reprezentanti ai presei.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 775 / 15.07.2019 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri locali.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 123 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. Ros Nicolae.

Dl. presedinte de sedinta: Dle Primar, Dle Viceprimar, Onorata asistenta,
Dna secretar , cei care lipsesc si-au anuntat absenta ? Va rog sa consemnati in procesul verbal de sedinta, conform Codului administrativ, sunt obligati sa anunte secretarul unitatii administrativ teritoriale . In caz contrar, se vor aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Codul administrativ. In ceea ce priveste sedinta de astazi, conform prevederilor art. 133 alin. 2 lit.a, art. art. 134 alin. 1 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019, Primarul municipiului a convocat , de indata, azi , marti 16 iulie 2019, o sedinta de indata. Conform art. 135 alin. 1 din Codul administrativ, va este propusa ordinea de zi, pe care o aveti in mapa de sedinta. Daca fata de propunerea executivului, sunt si alte propuneri ale consilierilor , va ascultam !

Dl presedinte supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Dl. Presedinte de sedinta:” Daca fata de proiectele de pe ordinea de zi, sunt colegi care se abtin de la dezbateri si deliberari? Daca nu sunt trecem la proiectul 1.1.”

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu “Asociaţia Club Sportiv Volei Cristina Pîrv”, precum şi aprobarea cotizaţiei lunare către asociaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baza sportivă tip 1 din Municipiul Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baza sportivă tip 2 din Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat.

Dl. Consilier Micu Ovidiu : » Dle presedinte, as avea un amendament. As dori schimbarea dlui Micu Ovidiu Dorel , care din motive personale nu are cum sa ajunga astazi la sedinta de la ora 11.00 de la Ecometropolitan. Nu am cum sa ajung. »

Dl. primar Cristian Matei:” Sa propunem pe altcineva care poate. Eu il propun pe dl. Paul Nastase.”

Dl. Paul Nastase:” Trebuie sa ma duc acum? Eu de aici, aveam programare in alta parte.”

Dl. primar Cristian Matei: ”Atunci cine poate sa mearga in locul dlui consilier… Dl. Anca? ”

Dl. Doru Anca:” Nu pot sa merg… nu am masina….”.

Dl. primar Cristian Matei:’ Dl. Salagean…. Dl. Sarmasan puteti merge dumneavoastra?” Atunci va fi o sedinta fara noi… Noi pentru tine am pus sedinta la ora 9.00 pentru a putea sa ajungi. Dl viceprimar… mergeti dumneavoastra ? .”

Dl. viceprimar:” Nu pot. Nu pot sa fiu eu reprezentant… ca si dumneavoastra…”

Dl. primar Cristian Matei:” Atunci renuntam. O sa fie lipsa.”

Dl presedinte de sedinta:” Atunci, sa inteleg, se retrage proiectul de pe ordinea de zi? „
Secretariatul CL: Noi trebuie sa aprobam hotararea si sa trimitem mandatul la Ecometropolitan.”

Dl presedinte de sedinta:” Noi suntem obligati sa adoptam aceasta hotarare, chiar daca din motive obiective sau subiective , persoana in cauza nu se poate prezenta.”

Dl. primar Cristian Matei:” Sunt motivele dansului si raspunde pentru asta. E reprezentantul si trebuie sa mearga.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 121 /16.07.2019.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind asocierea Municipiului Turda cu “Asociaţia Club Sportiv Volei Cristina Pîrv”, precum şi aprobarea cotizaţiei lunare către asociaţie.

Dl. Consilier Anca Doru : » Dle presedinte, stimati colegi, am facut asa o analiza sa vedem daca ne incadram in prevederile Legii nr. 5 , care stipuleaza faptul ca pentru capitolul cultura.recreere si sport, din bugetul total al municipiului Turda se acorda 5 %. Cam da. Si , dna Adace, putem sa incadram si cotizatia asta care dupa ce aprobam proiectul de hotarare, cu stimata reprezentanta a acestui club, Dna Cristina Pirv, se incadreaza si cu handbalul, si cu fotbalul si cu voleiul. Insist, sa dam drumul acestui proiect, cu vot favorabil, intrucat, la nivelul municipiului Turda brandurile Salina si cele trei asociatii sportive pot face si prezinta o imagine in mod favorabil a municipiului nostru. Consider ca este bine sa dezvoltam aceste ramuri de sport. Dupa parerea mea, incadrandu-ne si din punct de vedere financiar, consider ca putem sa dam astazi aprobare acestui proiect. Multumesc »

Dl presedinte de sedinta : » Este nevoie de vot secret , avand in vedere ca este vorba de persoane. Fata de persoanele prevazute in proiect, daca mai sunt si alte propuneri ? Rog secretariatul sa distribuie buletinele de vot, iar daca sunt dificultati vom explica procedura de vot. »

Se trece la votul secret privind numirea dnei Roman-Crisan Ioana Cristina in calitatea de reprezentant al municipiului Turda, in A.G.A. la Asociatia „ Club Sportiv Volei CRISTINA PIRV”.
Se impart 15 buletine vot

Comisia de validare a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 15
voturi NU= –
================================

Se trece la votul secret privind desemnarea reprezentantului municipiului Turda in Consiliul director al asociatiei, in persoana d-lui Paul Nastase.

Se impart 15 buletine vot

Comisia de validare a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 15
voturi NU= –
voturi nule = –

Se trece la votul secret privind desemnarea reprezentantului municipiului Turda in Consiliul director al asociatiei, in persoana d-lui Sarmasan Marius Adrian.

Se impart 15 buletine vot

Comisia de validare a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 15
voturi NU= –
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 122 /16.07.2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Dl consilier Anca Doru:” Am analizat acest proiect in comisiile reunite 1 si 3 si surprinzator colegii nostri au fost intrutotul de acord cu acest proiect. Nici nu se putea altfel, intrucat este bine ca am facut rost de ceva bani. Chiar inainte de sedinta, discutam cu dl consilier Riter Marius , ieri cu dl. Felezeu referitor la suma de 2 milioane care o acordam Domeniului Public. Am elucidat problema si i-am pus pe masa dlui consilier Felezeu o lista cu strazile . Dumnealui opina ca exista un numar de 19 strazi care le-am aprobat la inceputul anului. Am cerut directoarei economice strazile pe care s-au efectuat lucrarile respective, s-a elucidat aceasta problema. Imi pare rau ca nu sunt prezenti colegii liberali, dar dl Marius Riter va rezolva problema. Str. Margaretelor si str. Fantanele sunt aproape finalizate. Celelalte, intrucat societatea respectiva avea nevoie de infuzie de capital, adica de bani, ca sa continue lucrarile, am picat la momentul oportun. Si dl. primar, prin proiectul de hotarare initiat, a atins punctul nevralgic. Platim acuma si pentru executarea celorlalte lucrari . In rest, rectificarea s-a facut in functie de solicitarea celorlalte unitati. In ceea ce priveste suma acordata scolii nr. 1, dl. Felezeu intreba de ce nu se acorda si la Scoala Saguna, s.a.m.d. A venit dl. Calugar si cu suma pentru scoala Saguna, asadar problemele sunt rezolvate. Noi facand parte din consiliile de administratie, suntem obligati sa venim in fata consiliului local cu doleantele conducerii acestor unitati de invatamant, dar sa fim impartiali atat cat se poate. In concluzie, dupa parerea mea, proiectul este bine asezat pe baze legale, si eu imi exprim votul pentru. Multumesc”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 123 /16.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baza sportivă tip 1 din Municipiul Turda, str. Stadionului FN, judeţul Cluj”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 124 /16.07.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baza sportivă tip 2 din Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 125 /16.07.2019.
***
Dl. presedinte de sedinta:” Stimati colegi, pentru ca a intrat in vigoare Codul administrativ, conform prevederilor art. 221 si 222 potrivit carora cu buna credinta si fidelitate si ca indatorire fata de cetatenii care ne-au ales, consilierii nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local. Avand in vedere ca traversam o perioada de concedii, am rugamintea sa anuntati secretarul unitatii administrativ teritoriale despre absenta dvs, pentru a fi consemnata, absenta justificata de concediu sau alte situatii prevazute de regulament . Avand in vedere ca , colegii nostri nu au respectat regulamentul, potrivit art. 234 din codul administrativ, la prima abatere presedintele de sedinta atrage atentia consilierului local in culpa si il invita sa respecte regulamentul. Va rog, sa consemnati, ca din punctul meu de vedere , doresc sa fie prevazut art. 234 ca un avertisment, pentru colegii care astazi nu au anuntat ca lipsesc de la sedinta consiliului local. Pe viitor, se vor aplica gradual, proportional cu culpa acestora sanctiunile prevazute de regulament.”

Dl. Consilier Anca Doru:” mai intai trebuie atrasa atentia , apoi aplicata sanctiunea!”

Dl.presedinte de sedinta:” Nu exista “ tragere de atentie” , ci chemarea la ordine care este urmatoarea sanctiune”.

Dl. Consilier Anca Doru:” Voi studia si eu codul….”

Dl.presedinte de sedinta:” este art. 235 ce spuneti dumneavoastra. Nu este nicio problema, tot timpul invatam…”

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Ros Nicolae Jr.

SECRETARUL
municipiului Turda,
PAULA MIC

X