P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 17.09.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI extraordinare cu convocare DE INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 17.09.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI extraordinare cu convocare DE INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, dl consilier juridic Adrian Vana face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria.

Consilierii Fagadar Corina, Sărmăşan Marius-Adrian, Zoltan Radu-Cosmin sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si Investitii, dl.Marin Fantana – sef SUAT– sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

Dl consilier juridic Adrian Vana arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 958 / 16.09.2019 in conformitate cu prevederile art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, dl. jurist arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. consilier Leylla Csep.
Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 17.09.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?
Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2. Probleme ale Arhitectului Şef:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire locuinţe colective P+2E în Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire vilă turistică P+1E, împrejmuire la stradă şi amenajări exterioare în Turda, Aleea Olt, nr. 38.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Dl. Doru Anca:” Ieri am avut sedinta de comisie, si azi am promis ca e ultima data cand mai semnez o rectificare de buget, in anumite conditii. Afectam acum la strazi 400.000 lei, mi-a trebuit o jumatate de zi sa deslusesc care sunt strazile. Dna director, alta data sa faceti un referat sa puneti de acord Domeniul public cu inspectorul nostru de teren sa vedem care este suma respectiva si la care obiectiv, este platita si luna august, dar nu spune care strada.
Va rog frumos sa anexati pozitia si desfasuratorul cu strazile de la societatea Domeniului public care sa fie insotita de un referat, pe ce strazi s-a lucrat? Care este valoarea?

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 201 / 17.09.2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire locuinţe colective P+2E în Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 202 / 17.09.2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire vilă turistică P+1E, împrejmuire la stradă şi amenajări exterioare în Turda, Aleea Olt, nr. 38.

Dl. Cristian Felezeu:” Respectiva locatie este sau nu, in aria protejata?

Dl. Marin Fantana:” Aleea Olt face parte din intravilanul municipiului Turda, nu face parte din “Natura 2000”.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 203 / 17.09.2019.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna Leylla CSEP

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X