P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 28.06.2018 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Local al municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 28.06.2018 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 967 / 22.06.2018 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nap Adrian.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 28.06.2018 si dl primar are o interventie.

Dl primar Cristian Matei:” Buna ziua, din informatiile pe care le avem, a fost dezbatuta in Parlamentul Romaniei o noua lege cu privire la asociatiile de proprietari, care este in promulgare la Presedinte si in cateva zile va aparea; in urma aparitiei unor noutati cu obligativitatea asociatiilor si mult mai multe probleme care vor trece si prin Regulament, asa ca va propun sa scoatem de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la punctul 4.1. si il vom discuta intr-o sedinta ulterioara, dupa ce apare legea.

Dl. presedinte de sedinta:Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi controlul Asociaţiilor de Proprietari din Municipiul Turda.
Cine este pentru? Impotriva, abtineri?
In urma votului rezulta 21 voturi pentru scoaterea proiectului.

Dl. Adrian Salagean:” As dori sa introduc pe ordinea de zi, la acelasi punct 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Asociatia Club Sportiv STICLA Ariesul Turda

Dl. presedinte de sedinta: Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului la punctul 4.1.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru introducerea proiectului.

Dl. Doru Anca:” Propun sa introducem pe ordinea de zi la punctul 4.4, PROIECTUL DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii Domeniul Public Turda SA.

Dl. presedinte de sedinta: Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului la punctul 4.4.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru introducerea proiectului.

Va supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Asociatia Club Sportiv STICLA Ariesul Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 15 al Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Israel, în perioada 9-12 iulie 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii Domeniul Public Turda SA.

5. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei Dr. Ioan Raţiu” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Prichindelul isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Creşei Poiana cu castani” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi a Creşei nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării a 5 locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.Propuneri, întrebări, interpelări.
***
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 29.05.2018.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, am o intrebare pe care am avut-o si in comisie; la activitatile de la autofinantate cap 65.10 venituri suplimentate de 1400 lei. Vreau sa intreb daca exista o baza legala pentru cheltuieli de personal, pentru aceasta suplimentare?

Dl Doru Anca:” Intrucat am discutat in comisie si am avizat acest proiect, ulterior dna director a venit cu justificarea acestei sume. Da, e vorba de autofinantate, nu este vorba de salarizarea in general.
Este o problema de litigiu cu un profesor, si dumnealor au considerat ca aceasta suma sa fie prevazuta, legea bugetului prevede …, Legea nr 2, Legea 273 in care se pot face modificari in interiorul bugetului. „

Dna Daniela Adace – director economic;’Aceste sume vor fi suportate din veniturile proprii ale scolii si s-au propus in urma solicitarii avocatului care reprezinta cauza, in acest litigiu pentru spor de simultaneitate pt dl profesor Moldovan.

Dl. primar Cristian Matei:” Inainte de a vota vreau sa va aduc la cunostinta ca in acest moment ponderea la sectiunea de dezvoltare, in urma acestei modificari este de 49,73%, adica 67 milioane bugetul Turzii, din proiecte europene . Asta in conditiile in care din cele 32 milioane de euro pe planul de mobilitate urbana au fost prinsi pe anul 2018 doar 800.000 lei. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 210 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 211 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Verificand actele care au stat la baza acestui proiect, am observat ca, din punctul meu de vedere aceasta persoana a acumulat o datorie care nu-i apartine si acum este nevoita sa ceara si scutiri de la plata penalitatilor, desi aceasta ii apartinea fostului sot, de care era despartita in momentul decesului acestuia.
Procedura generala si nespusa aici, este sa nu eliberezi niciun act fiscal, daca nu esti cu taxele si impozitele la zi, aceasta persoana face eforturi deosebite ca sa-si plateasca datoria fostului sot, doar pentru a primi acel certificat fiscal.
Am incercat sa lamurim acest aspect inainte, dar nu s-a putut, o sa o contactez si o sa-i spun ca a platit o datorie care nu-i apartine si sa–si poata cere restituirea sumei. „
Dl. primar Cristian Matei:” Eu nu stiu despre practicile dlui consilier, am studiat putin acuma acest proiect, din documentele anexate nu reiese ca aceasta femeie a fost obligata sa plateasca datoria fostului sot, care la momentul achizitiei bunului era decedat.
Femeia si-a platit datoria, dansa are dreptul sa faca o petitie si vom vedea despre ce este vorba.”

Dl. Doru Anca:” Normal, trebuia sa faca succesiunea doamna, indiferent in ce situatie, si reiesea ca au o remorca si un automobil.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Nu va bagati ca va prindeti urechile! Aici nu este vorba de succesiune ca nu facea parte din masa succesorala. Erau bunuri proprii ale fostului sot, defunct la aceasta data. Nu are nicio legatura cu nicio succesiune! Nu mai bagati din scoala aia de partid! „

Dl. Doru Anca:” Dle presedinte, ma ataca pe mine la persoana! Au convietuit impreuna…, eu te-am respectat, ti-am spus parerea mea” „

Dna Elena Farcasan- director Directia Taxe si impozite locale:” Acest mijloc de transport cu remorca a fost dobandit in timpul casatoriei, dansii au divortat cu 3 luni inainte de decesul sotului.
La succesiune nu s-a dezbatut decat cladirea, nu si mijloacele de transport. Doamna si copiii au trecut casa pe ei, masinile au ramas acolo. Anul acesta, cand doamna a vrut sa instraineze o masina personala a cerut certificat fiscal. S-a verificat data divortului, data decesului si s-a constatat ca bunurile sunt dobandite in timpul casatoriei.
Cand am analizat cazul am adresat o intrebare catre Minister ”Ce se intampla cu bunurile care sunt dobandite in timpul casatoriei pana la data succesiunii sau a divortului? Pana atunci se prezuma ca sunt bunuri cu cote parti egale.
Acesta este motivul pentru care noi am solicitat doamnei Ioja sa-si clarifice situatia. Daca erau documente de vanzare, le scadeam cu data vanzarii, dar pentru ca nu am avut documente i-am spus ca ar fi o posibilitate achitarea debitului si pentru diferenta, supunem atentiei Consiliului local si veti sublinia in cerere ca sotul a divortat de dvs si nu ati mai stiut ce s-a intamplat cu masinile.
Asta nu inseamna ca am obligat-o; dimpotriva, consider ca am ajutat-o si rolul nostru este sa aduman banii la buget si sa facem tot ceea ce depinde de noi.
Daca dl Giurgiu are 20 de ani experienta in avocatura si noi avem 20 de ani de experienta in Cod fiscal si Cod de procedura fiscala.
Consider ca nu am incalcat niciun act normativ; daca cineva crede…, noi va aducem toate documentele sa vedeti, sa judecati. Si daca l-ar fi dobandit dupa divort, tot ar fi trebuit sa intre la masa succesorala.
Nu a facut partaj, trebuie sa faci dovada ca este doar bunul tau. Orice mijloc de transport ar fi se inmatriculeaza pe cel care doreste din familie. „

Dl. Doru Anca:” Este vorba de o opinie a organului fiscal care a procedat corect, intr-o familie obtii anumite bunuri; apoi faci succesiunea.”

Dl. Ovidiu Micu:” Si cand vind o masina si sunt proprietar pe ea, nu solicit acord notarial al sotiei pentru bun comun. Tind sa cred ca dl avocat are dreptate, toti am vandut o masina dar nu am solicitat acordul notarial al sotiei.

Dna Elena Farcasan- director Directia Taxe si impozite locale:”La masini nu se solicita acord notarial, este un act sub semnatura privata. Daca vreti s-o vindeti, noi nu va dam certificatul, daca sotia are debite, pentru ca bunul se prezuma a fi in cote parti egale.

Dl. primar Cristian Matei”Cred ca vorbim prea mult pe baza acestui subiect, e un caz benevol, femeia a venit sa-si plateasca datoria. Se poate adresa Primariei si consiliului sa vedem daca se poate indrepta eroarea.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 212 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Asociatia Club Sportiv STICLA Ariesul Turda

Dl. Doru Anca:” Acest proiect scoate in evidenta faptul ca, la inceputul mandatului nostru am mers pe un proiect de redresare a activitatii fotbalistice la nivelul mun Turda.
Dupa ani de zile in care aceasta activitate a fost lasata in paragina, acordandu-se o mai mare atentie activitatii de handbal, am reusit ca dupa doi ani, echipa Sticla Ariesul Turda sa revina in esalonul in care-i sta bine.
Eu va multumesc tuturor, pentru stabilirea bugetului, cred ca toti ati inteles ca aceasta activitate trebuie sa renasca si sa continue.
S-a reusit formarea unui grup compact, cu tineri din Turda si localitati limitrofe.
Este de apreciat ca acest grup a inteles care sunt imperativele pe care noi le pretindem, in contul atentiei acordata de noi, Consiliul local pentru desfasurarea activitatii fotbalistice. Urmeaza o noua etapa, echipa se poate mobiliza, sa urmarim cum am acordat sumele pentru suplimentarea veniturilor. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 5 impotriva( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 213 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării articolului 15 al Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere din Municipiul Turda.

Dl. Doru Anca:” Sunt multe persoane cu dizabilitati in municipiu si era imperios necesar ca, taximetristii sa-si doteze o parte dintre taxiuri pentru aceste persoane.

Dl. primar Cristian Matei:” As dori sa va spun cateva cuvinte referitor la aceasta problema, m-am confruntat cu activitatea de taxi, in sensul negativ al activitatii. Se infiintau multe firme noi, cand ajungeau la un parc de 20 de taxi, se trecea pe alta firma doar pentru a nu respecta conditia ca persoanele cu handicap sa poata beneficia de o masina–doua, cat prevede normativul in municipiul Turda.
Nu este corect acest lucru, am avut o discutie cu patronii de taxi si dupa o discutie deschisa au inteles ca trebuie sa se conformeze acestor reguli, deoarece sunt multe institutii care nu respecta ceea ce priveste planurile inclinate la intrarea in institutii.
Am pornit o actiune pentru respectarea legii catre toate institutiile care au obligativitatea respectarii acestui aspect. Am discutat si cu o companie specializata care executa rampe mobile pe langa scari, suntem in discutii avansate si pentru Primarie, am cerut un studiu de oportunitate si am inteles ca ar fi cam 11.000 de euro, pe care o sa-l aducem in Consiliul local, ca proiect de hotarare pentru aprobarea deschiderii procedurii de licitatie pentru reglementarea unei astfel de lucrari.
Va fi eleganta si nu va ocupa nici spatiu excedentar din suprafata scarilor.
Revin la problema taxiurilor, trebuie sa avem un prim taxi care acum este in regim de amenajare pentru a putea transporta persoane cu handicap si mai urmeaza inca doua firme care vor face achizitia.”

Dl. Nicolae Ros:” Felicit aceasta initiativa, deoarece ar fi trebuit sa fie pusa in aplicare inca din 2007, dandu-se un termen de 3 ani, pana in 2010 sa se adapteze toate aceste accesibilitati si facilitati oferite persoanelor cu handicap.
In art. 50 din Constitutia Romaniei se spune ca statul asigura sanse egale pentru ca aceste persoane sunt dezavantajate din start si trebuie sa fie ajutate. La nivel de tara este un procent de 4 % , la nivelul judetului Cluj este vorba de 3.000 de persoane, Legea 448/2006 da posibilitatea U.A.T. de a-si face ordine in propria ograda.
Initiativa de a reglementa aceast lucru, dar nu e vorba doar de accesibilitati in Primarie, cat si la institutii de cultura, la servicii publice, la abuzul nejustificat al angajatorului de a angaja persoane cu handicap. E bine ca se rezolva pas cu pas.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 214 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea deplasării d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Israel, în perioada 9-12 iulie 2018.

Dna Paula Mic – secretarul municipiului Turda:” Se impart buletinele de vot dupa care veti scrie in patrat da sau nu , in functie de optiunea dvs.”

Se impart 21 buletine vot

Se trece la votul secret privind aprobarea deplasării d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Beer Sheva, Israel, în perioada 9-12 iulie 2018.

Comisia de validare compusa din Ros Nicolae, Felezeu Cristian, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 21
voturi NU= –
voturi nule = –
==========

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 215 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii Domeniul Public Turda SA.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 216 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei Dr. Ioan Raţiu” şi a indicatorilor tehnico-economici.
Dl. Doru Anca”Am un amendament, la acest proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca, care este anexat procesului verbal. In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 217 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Prichindelul isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. Doru Anca:” La fel am si aici un amendament, documentele au fost modificate si ni s-au transmis urmatoarele date pe care le avem anexate la proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca, care este anexat procesului verbal. In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 218 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Creşei Poiana cu castani” şi a indicatorilor tehnico-economici.
Dl. Doru Anca:” La fel am si aici un amendament, documentele au fost modificate si ni s-au transmis urmatoarele date pe care le avem anexate la proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca, care este anexat procesului verbal. In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 219 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi a Creşei nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. Doru Anca:” La fel am si aici un amendament, documentele au fost modificate si ni s-au transmis urmatoarele date pe care le avem anexate la proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca, care este anexat procesului verbal. In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 220 / 28.06.2018.
***

Dl. primar Cristian Matei:” Inainte de a trece mai departe as vrea sa fac cateva consideratii vis a vis de cele 4 proiecte. In momentul in care unitatea administrativ teritoriala Turda a obtinut bani pentru PNDL pentru 4 scoli, circa 2 milioane de euro, care este ca un balon de oxigen pentru administratie, ne-am bucurat dar am constatat ca au mai ramas cateva scoli si nici gradinitele nu au intrat in acest program de reabilitate.
Am hotarat sa facem uz de axa 10.1 in care sa introducem aceste gradinite, reabilitarea gradinitei de pe str. M Eminescu, care o vom renova si va deveni cresa; avem solicitare de extindere cresa cu un numar de circa 15 locuri pentru copii, la gradinita Prichindelul istet.
Construirea unui corp nou de cladire la gradinita Dr I Ratiu, in acest an si anul viitor vor intra toate gradinitele si cresele in renovare si cele 4 scoli din Turda.
Vom continua sa facem solicitari pentru scoala Horea, Closca si Crisan, pentru Liceul Emil Negrutiu, Colegiul Mihai Viteazu a beneficiat deja de un proiect european si va beneficia de inca un proiect pe plan sportiv. Avem probleme la scoala Andrei Saguna care nu are nici macar sala de sport si vom face demersuri pentru celelalte scoli.
Am dori ca in doi ani sa rezolvam toate scolile, cele care au venit pe PNDL, s-au terminat etapele de licitatie, sunt anuntati castigatorii, asa ca, in cateva saptamani se pot demara lucrarile la scoli.
O sa va tin la curent cu toate proiectele pe care le facem.”

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentării a 5 locuri în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 221 / 28.06.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numărului de posturi şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 222 / 28.06.2018.
***

Dl. primar Cristian Matei:” Vis-a-vis de serviciul Piata si Obor, si-a revigorat foarte bine activitatea, a trecut si acea toaleta de pomina din centru, a elaborat un program de control si acces, a fost reabilitat si Oborul unde s-a infiintat un centru de sacrificare miei si nu numai. S-au facut lucrari de reamplasare a Pietelor si cum va spuneam cu ceva timp in urma, lucram la aceea solicitare pentru reabilitarea pietei cu o parcare subterana.
Ni se cere un studiu de oportunitate pentru o garantie a Consiliului Local a numarului de parcari care va face parte din redeventa, care va fi alocata firmei care va investi in aceasta parcare. O sa va informam permanent in ce stadiu suntem.”

Se propune spre discutie punctul 8 , Propuneri, întrebări, interpelări.
Dl. Doru Anca:” Am solicitat de mai multe ori prezenta reprezentantilor Privalului la sedintele de consiliu. A fost dna director in sedinta, ne-a lasat o adresa nesemnata. Eu am solicitat sa ne dea o explicatie scrisa, nici la acessta data nu o avem. Sunt curios acuma cum se descurca.
Un rol important il au administratorii si presedintii de blocuri care sunt in legaturi stranse cu locatarii, multi nu declara decat o singura persoana. Aici, trebuie sa trecem la o sedinta de indata sa prelucram acest regulament si sa desemnam persoana care va face controlul exact pentru aceste aspecte.
In noiembrie venim cu majorarea taxei de groapa, dar in contract scrie clar asigurarea pe raza municipiului Turda a containerelor pe fractiuni separate.
Ei nu vreau sa-si asume aceasta responsabilitate si insist ca in sedinta ordinara sa se prezinte un reprezentant cu o situatie exacta cu ce a mai ramas din populatia activa a municipiului ? Eu dau in scris ca nu are 30.000 de contracte incheiate cu salubritatea. „

Dl. Ovidiu Micu:” Am solicitat si in sedinta ulterioara sa se intervina in sensul de la Caraiman, pe directia de mers centru-micro, ma refeream la vehiculele parcate pe partea dreapta si mi se raspunde ca nu exista niciun indicator care sa interzica oprirea autovehicolelor.Dar conform codului rutier, oprirea este interzisa in zona sensului giratoriu. Asa ca solicit inca o data, catre Politia locala si Directia tehnica sa incerce sa degajeze circulatia sa se poata deplasa pe doua sensuri pe mers.
Rog executivul, pe str. Constructorilor, realizarea a trei scari care sa coboare din zona drumului pana la baza digului pentru persoanele in varsta care nu mai pot cobora pe mal.

Dl. primar Cristian Matei:” Sigur, nu este o lucrare de anvergura ce spuneti, dar cred ca pe mal sa nu mai facem la voia intamplarii, nimic. Sa se faca doar cu proiecte, am fost consultat de directorul de la Apa Mures care face parte din Ministerul Mediului si partea aceea de mal pana la sosea nu este a noastra, avem un protocol de colaborare si ni s-a adus la cunostiinta ca au un proiect pe valea Ariesului, la Turda.
I-am spus de zona de promenada, a spus ca se poate discuta orice in baza sumei aprobate. La Mediu nu se fac finantari multianuale si anul asta sa obtinem o prima suma ca sa incepem lucrarile de reabilitare.
Avem zona vis-a-vis de stadion care este declarata zona inundabila, trebuie refacuta si intarita, nu vreau sa devansez niste ganduri pe care le am, dar nicidecum nu va ramane asa si va fi subiectul unui alt proiect, sunt multi bani si nu putem sa facem la voia intamplarii.
Orice facem trebuie sa aiba la baza un proiect, un studiu de fezabilitate. Sa avem rabdare, se face, se lucreaza peste tot, s-au semnat foarte multe finantari, doar ca aceste etape sunt anevoioase, birocratic vorbind; trebuie sa stea in monitorul oficial, dupa care incep etapele de licitatii, etc.
Avem 2 ani de cand am prelucrat documentele pentru aceste scoli, nu am avut nicio sincopa la niciun proiect european depus. Avem in diferite stadii, unele in faza de proiectare, altele in executie. Sa lasam sa se deruleze aceaste etape.
Vor fi si piste de biciclete, deocamdata nu face parte din Planul de Mobilitate Urbana, dar vom gasi alte solutii de finantare pentru fiecare zona in parte. Cele care au fost semnate sunt in drerulare, cei care lucreaza pe proiecte stiu ce inseamna.
Sigur ca aveti persoane cu care discutati si sa le explicati ca dorinta noastra este sa rezolvam cat mai repede Turda, dar nu putem renunta la termene legale sau eventuale contestatii, dar acum, cel care face contestatie trebuie sa depuna 2% din valoarea investitiei, daca vrea sa faca contestatie. Altfel, oricine putea contesta si stateam luni de zile. Mai e un pasaj in lege care obliga institutiile abilitate sa rezolve contestatia in cel mult 2 luni. Rugamintea e sa avem rabdare ca tot ce se face sa fie dupa un proiect.
Turda nu are un Regulament de Urbanism, nu a avut evidente cu patrimoniul municipiului, deloc. Turda nu avea intabulat nimic, la mijlocul anului 2016, decat drumul din Bai care a fost cuprins in modenizare pe proiectul cu SangeorzBai.
In acest acest moment avem 47% din Turda intabulat, s-a lucrat intr-un ritm infernal, nu poti accesa niciun proiect european daca nu ai dovada proprietatii terenului.
Asa ca, toate acele prezentari din 2016, aici in sala mare, pe ecrane, cu carti colorate erau minciuni. Nu s-a putut face niciun proiect in aceea perioada, pentru ca nu era nimic intabulat.
S-a muncit mult in ultimii doi ani, motiv pentru care multumesc intregului executiv pentru sprijinul acordat, vreau sa-i felicit ca au inteles ca Turda trebuie sa se transforme, vor intra multi bani in Turda, dar sa avem grija sa ramana la categoriile de lucrari si sa implementam proiectele, sa nu fuserim nimic.”

Dl. Nicolae Ros:” In numele unor cetateni din cartierul Turda Noua, semnalez o problema in atentia serviciului Prival. Odata cu redeschiderea intrarii in Salina, turistii care parcheaza in Piata Basarabiei, se aprovizioneaza de la magazinele din zona si arunca ambalajele pe jos, numarul pubelelor este insuficient raportat la numarul de turisti. Sa se suplimenteze numarul lor in P-ta Basarabiei, str. Tunel pana la intrarea in Salina.

Dl Cristian Felezeu:” Revin cu o rugaminte si o solicitare in 4 iulie la biserica reformata din Turda Noua va avea loc un eveniment ecumenic foarte mare. Daca s-au luat masurile, multumesc.
Rog Politia locala sa revina cu Regulamentul de gospodarire a orasului, acum functionam dupa cel din 2005.
Multumesc executivului ca a tinut cont de solicitarea de a ingradi parcul din micro III.

Dl. primar Cristian Matei:” Referitor la evenimentul ecumenic din Turda Noua si dna consilier Csep s-a implicat foarte mult.

Dl. Adrian Salagean”: Nu am vrut sa intervin la proiectul cu fotbalul , dar vazand ca domnii consilieri au votat impotriva acestui proiect…, daca e vot politic, ii inteleg; daca a fost vot in cunostinta de cauza nu inteleg de ce? Dintre ei sunt cel putin 3 fosti fotbalisti si au facut performanta.
…. nu sunteti dvs la semne, dle consilier sau nu ati fost niciodata! Aveti grija cum vorbiti!
Daca vrei sa faci performanta, stiti foarte bine ca nu poti sa faci fara bani.”

Dl. Lucian Cordis:” Noi am luat o hotarare si cu asta, basta! Dvs acuma va ganditi sa ne intrebati de ce am votat impotriva? Cererea de crestere a cotizatiei este facuta de ieri, din 27 si azi deja il avem pe masa.
Un miliard si doua sute de milioane lei pe an sunt foarte multi bani, pentru liga a III-a. Nu am facut scandal, am ridicat mana democratic, nu cred ca trebuie sa ne luati la rost.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Inteleg ca in 2016 a avut loc un control la Domeniul public SA si s-a constatat ca Primaria a facut niste plati nelegale catre Domeniul public si s-au adunat niste penalitati si s-au solicitat acele sume.
Daca s-au gasit persoanele vinovate si cel putin penalitatile s-au recuperat? Pentru ca se apropie termenul si nu le mai puteti recupera.
Am vazut ca de la oamenii decedati luati banii.

Dl. Adrian Salagean”:Daca vreti sa va pun intrebari, dle Cordis va pun. Turda nu a mai promovat intr-o liga superioara de 11 ani. Restul au fost doar promovari prin asocieri cu diferite cluburi si banii au fost de la municipiu.
Sumele de care spuneti ca sunt mari, trebuia sa spuneti acest lucru cand ati fost presedinte la club, nu acuma.
Copii care sunt acolo, majoritatea sunt turdeni, cand erati presedinte la acest club jucatorii Turzii erau din Floresti. Multumesc.

Dl. primar Cristian Matei:” As vrea sa intervin aici, pentru ca spiritele urmeaza sa se incinga. Dansii au votat impotriva, nu au comentat si isi asuma in fata cetatenilor acest vot, ceilalti trebuie sa continuam aceasta activitate. Vom urmari cum se cheltuie aceste sume si dvs veti prezenta situatii periodice asupra desfasurarii activitatii fotbalistice, financiare si nu numai.
Aceste polemici le puteti duce pe coridoarele Primarie sau afara, in strada. „

Dl. Marius Riter:” Adresez o rugaminte Companiei de Apa Aries sa-mi puna la dispozitie urmatoarele documente tiparite, in forma scrisa, pe site sunt doar in forma prescurtata sau nu sunt deloc: ”
– raportul auditoriu pentru 2017
– raportul administratorilor 2017
– situatia financiara aferenta anului 2017
– bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018-07
– descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

Dl. Ciprian Rigman:” Pe str Macilor, nr.18 in spatele blocului P este abandonata o masina de mai bine de 10 ani, Politia locala ar putea sa se implice pentru ridicarea ei.

Dl. primar Cristian Matei:”In ultimele 2 luni au fost ridicate 11 masini abandonate. O sa primeasca informatia si o sa se rezolve.
Dle Riter, in cunostinta de cauza, fiindca am fost director general acolo, dumneavoastra puteti merge sa consultati in orice moment aceste documente, ca si consilier local.
Documentele companiei, care este o institutie destul de mare, ca sa listeze aceste rapoarte.., noi nu suntem actionari majoritari acolo, avem 45% si nu poate face in 15 exemplare acest raport. In schimb, dvs puteti merge, faceti o solicitare scrisa sau online si puteti consulta toate materialele.
E vorba de 10.000 de pagini…

Dl. Marius Riter:” Eu tocmai asta am facut, am cerut un exemplar sa mi se puna la dispozitie.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nap Adrian

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X