Plan Urbanistic de Detaliu propus în Turda, Calea Victoriei Nr.35A

CETĂȚENII MUNICIPIULUI TURDA SUNT INVITAȚI în perioada 13.12.2017. – 22.12.2017. SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI SUGESTII privind PROPUNERILE DE ELABORARE ale PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU cu titlul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO în Turda, Calea Victoriei Nr.41, jud.Cluj”,

Perioada de consultare: 13.12.2017. – 22.12.2017. Depunere observații, sesizări: la registratura primăriei cam.15 sau site: e-mail: contact@primariaturda.ro

Răspuns la obiecții, sesizări și sugestii înregistrate la Primăria Turda: 27.12.2017. – 29.12.2017.

Amplasament: Municipiul Turda, Calea Victoriei Nr.35A

Inițiator: SĂBĂDAȘ RADU și soția SĂBĂDAȘ MONICA ANGELA, Turda str. Dr.Ioan Rațiu nr.52-54/6

Elaborat : DARHCAD Proiect SRL, Birou Turda Str.Dr.I.Ratiu nr. 18-22/14

Abilitat R.U.R.: arh. Dumitriu Daniela

Scop: Observaţiile sunt necesare in vederea aprobării documentației PUD de către Consiliul local al municipiului Turda necesară la emiterea Autorizației de construire .

X