Plan Urbanistic de Detaliu propus în Turda, Calea Victoriei Nr.41

CETĂȚENII MUNICIPIULUI TURDA SUNT INVITAȚI în perioada 20.11.2017 – 08.12.2017. SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI SUGESTII privind PROPUNERILE DE ELABORARE ale PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU cu titlul „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL+ BIROURI în Turda, Calea Victoriei Nr.41, jud.Cluj”,
Perioada de consultare: 20.11.2017. – 8.12.2017. Depunere observații, sesizări: la registratura primăriei cam.15 sau site: e-mail: contact@primariaturda.ro
Răspuns la obiecții, sesizări și sugestii înregistrate la Primăria Turda: 11.12.2017. – 13.12.2017.
Mențiune: perioada de consultare a publicului s-a prelungit față de cea anunțată în panou, datorită lucrărilor de întreținere tehnică pe site-ul Primăriei Turda.
Amplasament: Municipiul Turda, Calea Victoriei Nr.41
Inițiator : Glonț Alina Adriana, Turda, str.Lotus nr.20/12
Elaborat : DARHCAD Proiect SRL, Birou Turda Str.Dr.I.Ratiu nr. 18-22/14
Abilitat R.U.R.: arh. Dumitriu Daniela
Scop: Observaţiile sunt necesare in vederea aprobării documentației PUD de către Consiliul local al municipiului Turda necesară la emiterea Autorizației de construire .

Consultă documente
A2
A3
A4
A5
Memoriu PUD

 

X