Plan Urbanistic de Detaliu propus în Turda, str. Augustin Bunea, nr. 23

Publicul este invitat să transmită observații-sesizări-propuneri referitoare la documentația de urbanism faza plan urbanistic de detaliu(pud) având ca obiect: construire imobil de locuit cu 8 apartamente și amenajări exterioare în municipiul Turda, str.Augustin Bunea nr.23 .
Inițiatori: Antoniac Costică Dori și soția Antoniac Tatiana, fonduri private persoane fizice
Perioada de consultare: 5.02.2018.-16.02.2018. pe site-ul Primăriei și expus în holul Primăriei în dreptul cam.15/registratura generală pe panourile de afișaj.

Răspunsurile la observațiile înregistrate se vor transmite în perioada de 19.02.2018.-21.02.2018. prin corespondență sau direct.

Consultarea PUD este prescrisă conform H.C.L.M.T. nr.178/2013 și este necesară aprobării PUD prin Consiliul Local, în baza căreia se emite autorizația de construire.

Persoana responsabilă cu informarea/consultarea publicului: arhitect șef Dumitru Iosif cam.41, consiler Turel Gabriela cam.23.

X