Plan Urbanistic Zonal inițiat în Turda, în teritoriu intravilan la capătul str.Câmpiei (Trup T7 -foste sere)

26 noiembrie 2017 – ANUNȚ ACTUALIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018

Cetățenii municipiului turda sunt invitați in perioada 21.09.2018. – 14.10.2018., să transmită observaţii și propuneri privind intenţia de elaborare P.U.Z. schimbare de destinație din zona unități agricole în zonă industrială, agro-industrială și de depozitare

Perioada de consultare: 21.09.2018. – 14.10.2018.,
Depunere observații, sesizări: la registratura primăriei cam.15 sau site: e-mail: contact@primariaturda.ro
Răspuns la obiecții, sesizări și sugestii înregistrate cu date de contact clare la Primăria Turda:
15-17.10.2018.
Mențiune: perioada de consultare a publicului s-a prelungit față de cea anunțată în panou, datorită lucrărilor de întreținere tehnică a site-ului Primăriei Turda
Amplasament: Municipiul Turda, str. Câmpiei f.n., jud Cluj (limita spre Câmpia Turzii a fostelor sere, teritoriu intravilan)
Inițiator : SEVAN TUDOR FLAVIU din Campia Turzii, str.Teilor nr. 35, și alții
Elaborat : SC ZAMPROIECT SRL, Birou Turda Str. Dr. I. Ratiu, nr 5/11, jud Cluj
Abilitat R.U.R.: arh. Zamblău Romulus
Scop: Observaţiile sunt necesare in vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru STABILIREA CERINTELOR DE ELABORARE ale Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent.

 

Consultă documente

U2 Plan topografic- sit.existenta
U3.1 Reglementari urbanistice
U3.2 Reglementari-plan de ansamblu
U4 Reglementari edilitare
U5 Proprietatea asupra terenurilor
Memoriu prezentare PUZ
06 Panou 2

 

X