Plan Urbanistic Zonal propus în Turda, Trup T10-Hărcana/intravilan, str.Hărcana nr.44

CETĂȚENII MUNICIPIULUI TURDA SUNT INVITAȚI în perioada 13.12.2017. – 22.12.2017. SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI SUGESTII privind PROPUNERILE DE ELABORARE ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL cu titlul „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI BAZIN VIDANJABIL în Turda, str.Hărcanar.44, Trup T10-Hărcana/intravilan jud.Cluj”,

Perioada de consultare: 13.12.2017. – 22.12.2017. Depunere observații, sesizări: la registratura primăriei cam.15 sau site: e-mail: contact@primariaturda.ro

Răspuns la obiecții, sesizări și sugestii înregistrate la Primăria Turda: 27.12.2017. – 29.12.2017.

Amplasament: Municipiul Turda str.Hărcana nr.44, Trup T10-Hărcana

Inițiator : MAIER IOAN și soția MAIER RODICA ADRIANA, Turda str.General Dragalina nr.7

Elaborat : DARHCAD Proiect SRL, Birou Turda Str.Dr.I.Ratiu nr. 18-22/14

Abilitat R.U.R.: arh. Dumitriu Daniela

Scop: Observaţiile sunt necesare in vederea aprobării documentației PUD de către Consiliul local al municipiului Turda necesară la emiterea Autorizației de construire.

 

 

X