Compartiment Achiziţii Publice

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

 

Atribuţiile Compartimentului 

 

Asigură elaborarea programului anual al  achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Primăriei municipiului Turda.
Elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor de atribuire ori în cazul organizării unui concurs de soluţii  a documentaţiei de concurs.
Asigură lansarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică prin sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP. 
Formulează răspunsul autorităţii contractante la solicitările de clarificări. 
Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta 34/2006, privind achiziţiile publice.
Aplică şi finalizează procedurile de atribuire.
Participă în comisiile de evaluare nominalizate prin dispoziţia primarului, pentru licitaţiile organizate pentru achiziţiile publice, în baza prevederilor OUG 34/2006 privind achiziţiile publice la instituţiile subordonate Consiliului Local
Elaborează comunicările rezultatului procedurii de achiziţie publică asigură corespondenţa şi documentaţia privind contestaţiile la procedurile de achiziţie publică. 
Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
Întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite la Autoritatea Naţională pentru reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
Semnează de întocmit toate actele şi documentele elaborate pe probleme specifice postului cu exceptia celor care au alte prevederi speciale.
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi asigură păstrarea confidenţialităţii pe problemele specifice acestei activităţi.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul colaborează cu următoarele institutii:
- ANRMAP
- CNSCE
- Ministerul Finanţelor Publice
- Alte instituţii cu competenţe în domeniul achiziţiilor publice
- Instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Turda

 


Actualizat la data de: 18/12/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.