Obținere certficate fiscale

Procedura de obţinere a unui certificat de atestare fiscală

Depunerea cererilor în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală se realizează la Direcţia Impozite şi Taxe Locale - CAM 32


1. În cazul PERSOANELOR FIZICE

Se depune cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - MODEL ITL 010

NOTĂ: - În cazul în care nu există probleme la dosarul fiscal, certificatul de atestare fiscala se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau copie legalizată, oricărui solicitant.

            - Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.

Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor de mai sus sunt nule de drept.


2. În cazul PERSOANELOR JURIDICE

Se depune cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - MODEL ITL 012

NOTĂ: - În cazul în care nu există probleme la dosarul fiscal, certificatul de atestare fiscala se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau copie legalizată, oricărui solicitant.

            - Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.

Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor de mai sus sunt nule de drept.


 

 

 

 

 


Actualizat la data de: 17/10/2017

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.