Facilități fiscale persoane fizice

 

 

                   Procedura de solicitare de facilităţi fiscale în cazul

                                      persoanelor fizice

 

           În cazul persoanelor fizice care solicită scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 284 se procedează astfel:

se depune cerere prin care se solicită scutirea la care se anexează:

  • copie după actul care atestă calitatea pentru care se solicită facilitatea;
  • copie după actul de identitate ( soţ, soţie ) deoarece facilităţile se acordă doar pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent locuinţei de domiciliu;
  • în cazul mijlocelor de transport aparţinând persoanelor cu handicap grav sau accentuat se depune şi o copie a carţii de identitate a mijlocului de transport  pe care trebuie sa existe mențiune cu privire la adaptarea la handicap a mijlocului de transport..

         În cazul persoanelor fizice care solicită scutire  de la plata impozitului pe clădiri pentru  apartamentele din blocurile de locuințe sau alte imobile la care s-au efectuat lucrări de reabilitare pe cheltuiala proprie, sunt necesare urmatoarele documente:

          - autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;

      - certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;

      - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

        Cererile se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data depunerii.

 

  Șef serviciu

Elena Fărcășan

 

 

 


Actualizat la data de: 02/12/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.