Legislatia aferenta

 

Serviciul public de asistenţă socială se organizează şi funcţionează în baza:
 

Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, 
HG 90/2003 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, 
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările actuale, 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
Legii nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 
Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, a HG 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002, 
Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
Legea 277/2010 privind alocaţia de susţinere a familiei, 
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
HG 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătaţire a situaţiei rromilor, 
Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, 
OUG 162/12.11.2008 privind transferul de competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autoritatile publice locale. 
Legea 487/2002 legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, 
Ordinul nr.372/2006, privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, cu modificările ulterioare, 
Legea 16/1996, legea arhivelor naţionale.

 


Actualizat la data de: 03/03/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.