2016

 

2016


20.12.2016 Anunţ:

Primăria municipiului Turda - Direcţia Impozite şi Taxe Locale aduce la cunoştinţa contribuabililor că pentru anul 2016 ultima zi în care se lucrează cu publicul este data de 29 decembrie ora 1430.
Pentru efectuarea plăţilor privind amenzi şi taxe se poate accesa https://www.ghiseul.ro sau sumele se pot achita de asemenea prin mandat poştal. Amenzile cu scadenţa în 30 decembrie 2016 se consideră  achitate în termen şi în data de 3 ianuarie 2017. Data probabilă pentru începerea lucrului cu publicul în anul 2017 privind impoziltele locale este 09.01.2017

Director executiv, Elena Farcasan


27.09.2016 Comunicat: Termenul de plata al impozitelor si taxelor locale, aferent semestrului II 2016

Dorim sa aducem la cunostinta contribuabililor personae fizice si juridice ca termenul de plata pentru obligatiile fiscale aferente semestrului II 2016, constituind impozite si taxe locale, este 30.09.2016.  Dupa aceasta data se vor percepe majorari in cota de 1 % pe luna sau fractiune de luna.

Director executiv, Elena Farcasan


28.03.2016 Comunicat: Prorogare termen de plată a impozitelor cu bonificaţie

Prin O.U.G. nr.8/2016 se aduc modificări cu privite la termenele de depunere a declarațiilor pentru clădirile nerezidențiale sau mixte, precum şi cu privire la termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale. 

Astfel, articolul 495 literele a) - c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"lit.a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtăau obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;

lit.b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;

..........................................................................

După articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 495^1, cu următorul cuprins:

"ART. 495^1

(1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificaţia stabilită de Consiliul Local."

Şef serviciu Constastare, impunere, control, Fărcăşan Elena

 


03.03.2016 Comunicat al Direcţiei Taxe şi Impozite Locale

Reamintim cetăţenilor Municipiului Turda de faptul că impozitele şi taxele locale se pot achita cu bonificaţie până la data de 31 martie 2016. Până la aceeaşi dată, persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri utilizate în scop nerezidenţial (orice clădire înafara celei folosite pentru locuit), trebuie să depună evaluările întocmite de un expert evaluator autorizat.

Deoarece actualul Cod fiscal(Legea nr. 227/2015) nu mai cuprinde în categoria persoanelor beneficiare de scutiri la impozite şi taxe locale persoanele prevăzute de Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată cu modificările ulterioare, pe această cale, facem cunoscut faptul că tuturor beneficiarilor Legii nr. 189/2000 le vor fi comunicate decizii de impunere, aceştia putându-se prezenta la ghişeele Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale în vederea achitării cu bonificaţie a impozitului datorat.

Primăria Municipiului Turda, Direcţia Impozite şi Taxe Locale Turda


19.01.2016 Informare a Direcţiei Taxe şi Impozite Locale

Direcţia Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda aduce la cunoştinţa persoanelor fizice care au încheiate contracte de închiriere pentru terenurile aferente garajelor şi/sau parcărilor următorul aspect: în situaţia în care persoanele fizice menţionate şi-au achitat impozitele şi taxele locale aferente anului 2016, fără a achita taxa teren aferentă garajelor şi/sau parcărilor, sunt rugate să se prezinte la casieria Direcţiei de Impozite si Taxe Locale pentru a o achita.

Manager public, Mihaela Bujor


18.01.2016 Informare a Direcţiei Taxe şi Impozite Locale

Primăriei Municipiului Turda aduce la cunoştinţa contribuabililor că începând de astăzi, 18.01.2016,  se reia încasarea impozitelor şi taxelor locale sistată vineri, 15.01.2016, datorită modificărilor în programul informatic impuse în urma apariţiei Normelor de aplicare a Codului Fiscal.

Vă mulţumim pentru înţelegerea acordată.

Manager public, Bujor Mihaela Ana


15.01.2016 Anunt: Sistare încasare taxe şi impozite locale

Direcţia de impozite şi taxe locale aduce la cunoştinţa contribuabililor că începând cu data de 15.01.2016, se sistează încasarea impozitelor datorită faptului că în urma apariţiei Normelor de aplicare a Codului Fiscal se impun modificări în programul informatic.

De asemenea, vă informăm de faptul că se depun toate eforturile pentru remedierea acestei situaţii.

Vă vom ţine la curent cu data la care vom reîncepe încasarea şi vă mulţumim pentru înţelegerea acordată.

Manager public, Bujor Mihaela Ana


11.01.2016 Comunicat: Încasare impozit pe teren aferent anului 2016

Ca urmare a neconcordanţelor dintre Codul Fiscal şi normele de aplicare ale acestuia, norme publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, încasarea impozitului pe teren aferent anului 2016 se amână până la clarificarea divergenţelor ivite.

Specificăm faptul că celelalte categorii de impozite pot fi plătite de către contribuabilii turdeni, singura excepţie fiind impozitul pe teren.


07.01.2016 Comunicat privind impozitele şi taxele pentru anul 2016 în Municipiul Turda

Dorim să aducem la cunoştinţa opiniei publice de faptul că  impozitele şi taxele aplicabile în Municipiul Turda în anul 2016,  în cazul persoanelor fizice, nu aduc nici un fel de majorare, în afara celor rezultate din prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin H.C.L. nr. 237/11.11.2015 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, NU AU FOST PREVĂZUTE NICI UN FEL DE COTE ADIŢIONALE SAU MAJORĂRI.

Şef serviciu, Elena Fărcăşan


06.01.2016 Comunicat: Achitarea impozitelor locale 2016

Urmare a modificărilor survenite prin incidenţa legii nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.50/2015 din data de 31.12.2015, în ceea ce priveşte modificarea şi completarea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, aducem la cunoştinţa contribuabililor turdeni de faptul că IMPOZITELE AFERENTE ANULUI 2016 VOR PUTEA FI ACHITATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.01.2016. În ceea ce priveşte restul taxelor sau amenzilor aceste pot fi încasate şi în prezent, soft-ul fiind funcţional încă din data de 04.01.2016. Vă multumim pentru înţelegere!Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.