Anunț: Program anual 2017 - legea 350/2005

Publicat de: PR Turda

ANUNȚ

 

Ȋn baza art. 15 alin (1) din legea 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Municipiul Turda face cunoscută intenţia de acordare de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017.

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Turda , cod fiscal  4378930 ;  adresa: Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, fax: 0264317081,  e-mail: primaria@primariaturda.ro

 

Autoritatea finanţatoare: Municipiul Turda, cu sediul în mun. Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret;Activităţi sportive; Culte Religioase; Programe culturale;  

 

Beneficiari direcţi: Persoane  fizice sau persoane  juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române – sau culte religioase  recunoscute conform legii române, care doresc să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, au dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005 şi ale Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local  al  municipiului Turda alocate pentru activităţi  nonprofit de interes local) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Bugetul programului: Suma totală alocată pentru Program în anul 2017 este de 485.000 lei, defalcată astfel:

- sport: 200.000 lei;

- tineret: 45.000 lei;

- culte religioase: 200.000 lei;

-programe culturale: 40.000 lei;

 

Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Municipiul Turda şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local  al  municipiului Turda alocate pentru activităţi  nonprofit de interes local. În cazul în care, după prima sesiune sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor. 


Actualizat la data de: 12/04/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.