Comunicat: Taxa Specială de Salubrizare

Publicat de: PR Turda

COMUNICAT

 

 

Aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice ce dețin în proprietate imobile pe raza municipiului Turda, că în conformitate cu  art.30 din Lg. nr.273/2006 privind Finanțele publice, art.484 din Lg. nr.227/2014 privind Codul fiscal, art.6 alin (1) lit. k), art.26 alin.(1) lit.c) din Lg.101/2006 privind Serviciul de salubrizare al localităților si H.C.L. nr.360/26.10.2017 ,

“Art.1.

 Începând cu data de 01.01.2018 se instituie pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda, taxa specială de salubrizare aplicată pentru prestațiile de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public de salubrizare, fără contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul acestor servicii publice.”

În baza celor menționate, precizăm că fiecare proprietar, care Nu are incheiat contract

de prestări servicii de salubrizare cu operatorul – PRIVAL S.A. , are obligația să depună la Direcția de Impozite și taxe, cam. 26, Declarație de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare. Declarațiile se distribuie gratuit de Direcția Impozite și taxe  locale sau pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Turda, secțiune Impozite și Taxe Locale, subsecțiunea Formulare tipizate.

La declarații se vor atașa copii după:

                                    -act de identitate/CIF proprietar și act de identitate/CIF titular contract de închiriere / comodat (unde este cazul, respectiv în situația în care utilizatorul imobilului este altă persoană decât proprietarul);

                                    -copie contract de închiriere avizat de organul fiscal teritorial/copie  contract comodat întocmit conform legii, prin care se dovedește calitatea de utilizator al imobilului (unde este cazul);

                        Declarațiile se depun și în situația în care imobilul nu este locuit/utilizat, dacă proprietarii Nu au încheiat contract de prestări servicii de salubrizare cu operatorul – PRIVAL S.A.                                           Menționăm că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform Lg.227/2015 privind Codul fiscal, art.493 alin.(2), (3) și 5,  în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 279 lei la 696 lei, iar în cazul persoanelor juridice ,  cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.

                        Dorim să subliniem faptul că această taxă (care este dublul tarifului perceput PRIVAL S.A) nu se percepe de la cei care au încheiate contracte cu operatorul de salubritate.

                        Persoanele fizice și juridice care încheie contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, în perioada Noiembrie- Decembrie 2017 sau ulterior, au obligația să depună o copie a contractului la Direcția Impozite și Taxe Locale, cam.26, pentru a fi scăzuți din evidența fiscală privind taxa specială de salubrizare.

 

 

Cu stimă,

 

           

CONDUCĂTORUL ORGANULUI

          FISCAL LOCAL,                                               ȘEF SERVICIU,

       FĂRCĂȘAN ELENA                                        SĂLĂGEAN GABRIELA

         


Actualizat la data de: 06/11/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.