Comunicat: Calendarul înscrierilor în creșe pentru anul școlar 2017-2018

Publicat de: PR Turda

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau se descarcă de aici);

certificatul de naștere al copilului în copie;

actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;

adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;

adeverință de la medicul de familie cum că copilul este clinic sănătos;

fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;

dosar plic;

15.05.2017- 26.05.2017 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

29.05.2017- 30.05.2017 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

31.05.2017 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte: Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate; Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici) Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate. (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact: Creșa nr. 4: 0264/305048 Creșa nr. 5: 0264/305068


Actualizat la data de: 13/05/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.