Anunț: Proiectul bugetului local pe anul 2017 se află în procedură de elaborare

ANUNT nr. 5052/03.03.2017

 

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 39, alin. 3 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, actul normativ intitulat:

  • „proiectul bugetului local pe anul 2017

Textul integral al proiectului poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local / Transparenţă decizională / Transparenţă decizională 2017. O copie a documentelor parti integrante din proiect poat fi puse la dispozitia celor interesati in baza unei solicitari  in forma scrisa depusa la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 03.03 - 17.03.2017, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

In contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesati pot depune în scris contestaţii privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in atentia doamnei Adace Daniela, director executiv al Direcţiei Economice, până în data de 17.03.2017 inclusiv.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris contestaţii privind proiectul de buget vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 03.03.2017.


Actualizat la data de: 06/03/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.