Comunicat: dezbatere publică privind instituirea taxei speciale de salubrizare

ANUNT nr. 16929/21.08.2017

Prin prezenta aducem la cunoştinţa publicului, în temeiul art. 7, alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul că la nivelul Municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

  • „proiect de hotărâre nr. 1032/18.08.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din Municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare”;

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate, expunerea de motive şi anexe poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local / Transparenţă decizională / Transparenţă decizională 2017. O copie a documentelor parti integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusa la dispozitia celor interesati in baza unei solicitări în formă scrisă depusă la Secretariatul Consiliului Local al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 21.08.2017 - 04.09.2017, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesaţi pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul instituţiei, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50 sau pe adresa de e-mail primaria@primariaturda.ro, în atenţia doamnei Gabriela Sălăgean, şef Serviciu Constatare, Impunere, Control în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, până în data de 04.09.2017 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 21.08.2017.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat

consilier juridic Adrian Vana

1 ex.


Actualizat la data de: 21/08/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.