COLEGIUL TEHNIC TURDA

 

ctt turdaUna dintre cele mai mari şcoli de profil tehnic din Turda, Colegiul Tehnic situat în partea nouă a oraşului Turda în Piaţa Basarabiei îşi desfăşoară activitatea într-un complex de clădiri dispuse sub formă de careu despărţite de o curte-parc generoasă. Cunoscută încă din 1990 ca şi Grupul Şcolar pentru Industria Sticlei, în anul 1994, fuzionează cu Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, şi  ia fiinţă Grupul Şcolar Industria Sticlei şi Construcţii de Maşini, iar din anul 2000 se numeṣte Colegiul Tehnic Turda.

La acest liceu învaţă în prezent 800 de elevi, iar aria curriculară tehnologii are în componenţă un număr de 32 de cadre didactice, dintre care: 16 ingineri, 5 economişti, 3 informaticieni, 8 maiştri instructori. Alături de aceştia, profesorii ariilor aparţinând culturii generale promovează activităţi educaţionale, didactice apreciate de copii şi părinţi.

 

Colegiul Tehnic Turda funcţionează cu două profiluri, şase domenii şi a fost implicată în: 3 proiecte Phare, 2 proiecte Comenius, un proiect Grundtvig şi diferite alte proiecte europene.

Liceul beneficiază de o dotare tehnico-materială excelente, fiind în prezent singurul liceu din oraş care beneficiază de 1 Amfiteatru, 10 laboratoare, 27 de cabinete, 6 de ateliere dotate, cu mobilier adecvat şi modern, echipamente specializate şi calculatoare, 3 săli de informatică, o sală de sport, capelă, bibliotecă prevăzută cu sală de lectură, cantină  unde elevii pot servi masa şi internat cu o capacitate de 150 de locuri.

Laboratoarele de creaţie de mecatronică şi laboratorul auto oferă elevilor posibilitatea să urmărească cu atenţie softurile create de ei înşişi, pe diferite piese aflate în mişcare şi de a completa cunoştinţele teoretice cu cele de pregătire practică efectivă. Iar în laboratoarele de electronică şi automatizări, dotate cu echipamante electronice specializate pentru efectuarea măsurătorilor şi verificărilor elevii realizează aplicaţii specifice domeniului electronicii. 

Avantajul cel mai important constă în faptul că elevii din cele patru clase de profil auto, la absolvire, au şi carnet auto pentru categoria dorită prin parteneriatul de care dispunem cu Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere de la SC “Cabriolet” Turda.

Oferta educaţională a liceului este diversă şi cuprinde sistem de învăţământ de zi, seral, şcoală postliceală şi şcoală de maiştri.

 

Liceu – zi, filiera tehnologică

Profilul

Calificarea profesională

Tehnic/Mecanic

Tehnician  proiectant CAD

Tehnic/Electronica si automatizari

Tehnician electronist

Tehnic/Electronica si automatizari

Tehnician operator tehnica de calcul

Servicii/Economic

Tehnician in Administratie

Profesionala

Mecanic auto

 

Liceu – seral, ruta directă

Domeniul

Calificarea profesională

Chimie industriala

Tehnician chimist de laborator

Economic

Tehnician in activitati economice

Mecanic

Tehnician in transporturi

 

Liceu – seral, ruta progresivă

Domeniul

Calificarea profesională

Mecanica

Tehnician in transporturi

Electronica automatizari

Tehnician electronist

Industrie textila si pielarie

Tehnician designer vestimentar

 

 Ȋnvăţământ postliceal - Buget

Domeniul

Calificarea profesională

 

Analist programator

 

Şcoală de maiṣtri

Domeniul

(grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

Construcţii

Maistru instalator in constructii – buget

Transporturi

Maistru electromecanic auto – buget

Informatică

Analist Programator – buget

 

Liceul nostru se remarcă prin numeroase participări şi premii dobândite la concursurile şcolare judeţene, naţionale si internaţionale de specialitate. Deasemenea, rezulate deosebite au fost înregistrate şi la examenul de Bacalaureat unde Colegiul Tehnic Turda s-a remarcat printr-o promovabilitate de 92%.

În cadrul liceului au fost desfăşurate şi se alfă în derulare numeroase proiecte si parteneriate printer care amintim:

  • Proiectul „Caravana Carierei”;
  • Proiectul „Practica sa inveti, invata sa practici”;
  • Proiect „Skills for Jobs”.

Viziunea şcolii este de a promova în mod explicit şi eficient prin obiective clare programe şi activităţi utilizând mijloace adecvate armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă potenţialul maxim ca indivizi şi membrii ai societăţii.

ALBUM FOTO din cadrul activităților noastre și otografii cu laboratoarele și dotările de care dispunem:

 

 

Mai jos puteți vizualiza o prezentare PowerPoint despre activitățile Colegiului Tehnic Turda:

 

 


Actualizat la data de: 11/02/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.