Date generale

 

Misiunea serviciului

Este un serviciu public local, specializat, cu personalitate juridică, în subordinea primarului municipiului Turda şi desfăşoară o activitate în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice centrale şi locale.

Principiile care guvernează activitatea Poliţiei Locale sunt cele a legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalătăţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

 

Atribuţiile serviciului 

Poliţia Locală îşi exercită atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii:

  • ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;
  • circulatia pe drumurile publice;
  • disciplina in constructii si afisajul stradal
  • protectia mediului;
  • activitatea comerciala;
  • evidenta persoanelor;
  • alte domenii stabilite prin lege.

 

Adresa 

România, judeţul: Cluj, localitatea: Turda, str. P-ţa Romană, nr.39

Telefon/Fax dispecerat: 0264 317.303

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati adresa site-ului oficial al Politiei Locale Turda:

http://www.politialocalaturda.ro/


Actualizat la data de: 28/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.