Misiunea autorităţii publice

,

Mission of the institution

 

MISIUNEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA

Primăria Municipiului Turda asigură servicii de calitate la standarde

europene pentru comunitatea locală în condiţii de transparenţă, legalitate,

competenţă şi eficienţă.

OBIECTIVELE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TURDA

I. Îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă, implicarea cetăţenilor şi a altor actori sociali în procesul de luare a deciziei, prin instrumente specifice;

II. Optimizarea proceselor interne ale instituţiei;

III. Planificarea şi gestionarea raţională a resurselor financiare;

IV. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat, public-public, a parteneriatului cu ONG-urile şi a dialogului social;

V. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare şi din alte surse de finanţare;

VI. Creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere turistic.

 

I. Îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă, implicarea cetăţenilor şi a altor actori sociali

în procesul de luare a deciziei, prin instrumente specifice;

1.Derularea de consultări publice cu privire la proiectele care vizează comunitatea;

2.Derularea de audienţe de către conducerea instituţiei şi de către consilierii locali;

3.Dezvoltarea canalelor de comunicare între instituţie si comunitate în vederea informării

cetăţenilor şi pentru promovarea instituţiei;

4. Asigurarea transparenţei în relaţia cu mass media;

5. Dezvoltarea şi actualizarea informaţiilor website-ului instituţiei

 

II. Optimizarea proceselor interne ale instituţiei;

1. Îmbunatăţirea proceselor de comunicare intra şi inter-departamentale;

2. Responsabilizarea persoanelor de conducere conform atribuţiilor fisei de post;

3. Optimizarea structurii organizatorice în funcţie de necesităţile instituţionale.

 

III. Planificarea şi gestionarea raţională a resurselor financiare;

1. Elaborarea unei strategii anuale, viabile, de planificare a cheltuielilor, în funcţie de obiectivele instituţiei;

2. Asigurarea unui echilibru bugetar între veniturile şi cheltuielile previzionate;

3. Monitorizarea evoluţiei strategiei de gestionare a resurselor financiare

4. Cresterea venitului bugetar si reducerea cheltuielilor bugetare.

 

IV. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat, public-public, a parteneriatului cu ONG-urile şi a dialogului social;

1. Iniţierea de proiecte comune cu alte instituţii aparţinand administraţiei publice locale sau centrale;

2. Iniţierea de parteneriate cu ONG-uri şi organizaţii private;

3. Atragerea de investiţii guvernamentale;

4. Dezvoltarea de parteneriate externe.

 

V. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare şi din alte surse de finanţare;

1. Identificarea şi atragerea de fonduri comunitare şi din alte surse de finanţare.

2. Identificarea potenţialilor parteneri şi asigurarea unei colaborări funcţionale în implementarea proiectelor, în calitate de partener.

 

VI. Creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere turistic

1. Iniţierea şi derularea unor evenimente culturale în parteneriat cu organisme specializate;

2. Promovarea şi susţinerea de parteneriate în vederea creşterii atractivităţii zonei d.p.d.v. turistic;

3. Identificarea de noi surse de finanţare.

 

APROBAT,

PRIMAR

ŞTEFĂNIE TUDOR

Presedinte Comisie SCM

Manager Public,

Bujor Mihaela Ana


Actualizat la data de: 16/04/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.