Proiecte cu finanțare europeană

Publicat de: Ioan Sorin Muresan

1. „Extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în staţiunea turistică Băile Turda” - proiect derulat în cadrul programului PHARE 2001 Coeziune economică şi socială – Schema de finanţare pentru proiecte de infrastructură mică. Bugetul total al proiectului este de  473.882 euro din care:

 • 272.200 euro fonduri nerambursabile
 • 186.682 euro contribuţia Consiliului Local Turda (20% + cheltuieli neeligibile)
 • 15.000  euro contribuţia  RATACFL

 

2. „CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE IN VARSTA” - proiect ce derulat în cadrul programului PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială. Valoare proiect : 75.614 euro din care:

 • 67.614 euro fonduri nerambursabile
 • 5.600 euro de la buget local (7,4%)
 • 2.400 euro  de la PAROHIA ORTODOXA OPRISANI II

 

3. „CENTRU DE CONSILIERE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ”, proiect în cadrul Programului PHARE 2002 - Dezvoltarea resurselor umane.

Valoarea totala a proiectului este de 71.150 euro din care:

 • 67.150 euro de la UE
 • 4.000 euro contributia de la bugetul local (5,5%)

 

4. „NU violenţei – Adăpost pentru femei şi copii, victime ale violenţei domestice”

- valoarea estimată a proiectului: 172.075 euro, din care 152.075 Euro finanţare nerambursabilă UE şi 20.000 euro contribuţia Bugetului Local (11%)

- sursa de finanţare:  Programul Phare 2006 – Servicii Sociale

- perioada de implementare: dec. 2008 – dec. 2009

 

5. “Şansa unei vieţi decente” – Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost, proiect finanţat de către Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în cadrul PIN 7 (Programe de Interes Naţional)

 • valoarea totala a proiectului: 1.005.992 Lei (285.000 euro) din care:
 • circa 730.000 RON (208.000 euro) finţarea primită
 • 38 % contribuţia de la bugetul local (382.277 lei respectiv 88.901,63 euro)

- perioada de implementare: dec. 2007-dec.2009

 

6. „Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear – Lacurile Sărate – Zona Durgău – Valea Sărată şi Salina Turda” - în cadrul programului PHARE 2004-2006 – Proiecte mari de infrastructură regională.

- valoarea totală a proiectului este de: 5.807.120 euro, fonduri nerambursabile + buget de stat + buget local 16% (929.139 euro)

- perioada de implementare: ian. 2008 – dec. 2009

 

7. „Centrul comunitar de igienă şi sănătate” - proiect cu finanţare din Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), valoare totală: 517.964 lei, respectiv 120.456,74 euro din care: 477.126 lei finanţare nerambursabilă, 40.838 lei buget local respectiv 9.500 euro (7,13%) şi 2945 Euro contribuţia în muncă a comunităţii de romi beneficiare a finanţării.

- perioada de implementare: nov. 2009 – octombrie 2011

 

8. „Instrumente şi Baze de date integrate destinate Amenajării Teritoriului în arealul CUA” - finanţat din Mecanismul Financiar SEE (EEA Grants) 

Valoare totală: 558.148 euro, din care finanţare nerambursabilă 466.054 euro şi contribuţia partenerilor: 92.094 euro, după cum urmează: Primăria Turda: 45.039 euro (8%), Primăria Câmpia-Turzii: 21.696 euro şi primăriile din 9 comune CUA: 25.359 euro

 

9. CeRamICa – Creşterea cooperării în domeniul ceramicii şi a industriilor mici, tradiţionale”

- 12 parteneri din 9 ţări membre UE

- valoarea totală: 2.100.000 euro, la care participă cu cofinanţare toţi partenerii

- valoare partener Turda: 73.379,91 euro, din care cofinanţare de la BS 9539,38 euro şi cofinantare BL 1.467,65 euro (2%)

Proiectul urmăreşte păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi transformarea lor într-un mijloc de relansare economică a zonei.

- perioada de implementare: 01.11.2008 – 30.11.2011

 

10. „Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivităţii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz Băi)”

- sursa de finanţare: POR (Programul Operaţional Regional), Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 Creearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

- valoarea proiectului: 24.097.253,68 lei (la care se adaugă TVA 5.783.340,88 lei) respectiv 6.948.975,48 euro din care 11.902.034,38 lei respectiv 2.767.915 euro pentru locaţia Turda (cofinanţare Mun. Turda 191.968,30 lei respectiv 44.644 euro).

- 85% UE, 13% Guvernul României şi 2% Municipiul Turda;

- perioada de implementare: 2010 – 2012

 

11. „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”, finanţare a Comisiei Europene, consecutiv accesării Programului ISPA, valoarea totală a proiectului: 79,9 milioane euro, 79,7% fonduri nerambursabile + 12,3%BS + 1,8%BL (1.438.200 euro) +6,2%CA Arieş.

 

12. „Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul”

- Valoare estimată a proiectului:  9.496.545 lei, respectiv cca. 2.530.000 euro din care cofinanţare Mun. Turda 432.934 lei respectiv 100.682 euro (2% + cheltuieli neeligibile);

- Sursa de finanţare: POR (Programul Operaţional Regional), Axa 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;

- 85% UE, 13% Guvernul României şi 2% Municipiul Turda.


Actualizat la data de: 08/04/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.