Proiecte cu finanțare europeană

Publicat de: Ioan Sorin Muresan

1. „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit deşeuri periculoase U.C.T. – Poşta Rât”. Finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 2, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, D.M.I. 2.2, Reabilitarea zonelor poluate istoric. Valoarea totală a proiectului este de 81.931.471 lei , fără TVA, 24,5 milioane euro din care 80% din Fondul European de Dezvoltare Regională, 18% din bugetul de stat şi 2% din bugetul local al Municipiului Turda (1.638.629 lei respectiv 381.077 euro)

 

2. „Managementul sitului Natura 2000 Sărăturile-Ocna Veche”

Valoarea totală proiect: 399.910 lei, respectiv 93.000 euro din care 268.150 lei grant solicitat, 67.038 lei contribuţie de la bugetul de stat, contribuţie Bugetul Local 0%.

- Sursa de finanţare: POS Mediu, DMI – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Solicitarea de proiecte 3/2009

 

3. „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda”

-Valoarea totală proiect: 323.903 lei, din care 85% grant SEE și 15% contribuție de la Guvernul României.

- Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar SEE (Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia).


Actualizat la data de: 08/04/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.