An:  Nr.:  Conţinut:  
Numar hotarareData hotarariiTitlu
109.01.2017acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului 2016
216.01.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
316.01.2017privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Domeniul Public Turda S.A
416.01.2017privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Turda Salina Durgau S.A
530.01.2017privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe anul 2016
630.01.2017privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 63.028.759,25 lei, in vederea refinantarii imprumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012) precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local
730.01.2017privind solutionarea cererilor de acordare a esalonarii la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice
830.01.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ in municipiul Turda str. Dr. Ioan Ratiu nr. 23
930.01.2017privind aprobarea retelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018
1030.01.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
1130.01.2017privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda S.A.
1230.01.2017privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Turda Salina Durgău SA
1330.01.2017privind aprobarea asocierii societatii Turda Salina Durgau S.A. cu „ASOCIATIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” precum si aprobarea contributiei lunare a municipiului Turda către Asociaţie
1430.01.2017privind validarea d-nei Bichis Cornelia in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1530.01.2017privind validarea d-lui Hontila Viorel in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1630.01.2017privind validarea d-lui Moldovan Florin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1730.01.2017privind validarea d-nei Pogacean Femita in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1830.01.2017privind validarea d-lui Popescu Alin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1930.01.2017privind validarea d-nei Stancu Simona Gabriela in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
2030.01.2017privind validarea d-nei Surdea Coralia in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
2130.01.2017privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA, cu modificările şi completarile ulterioare
2230.01.2017privind validarea d-lui Apahidean Dorin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2330.01.2017privind validarea d-lui Corpodean Dorel in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2430.01.2017privind validarea d-nei Dediu Dorina in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2530.01.2017privind validarea d-lui Popescu Adrian in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2630.01.2017privind validarea d-nei Morar Andreea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2730.01.2017privind validarea d-lui Savan Ilie in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2830.01.2017privind validarea d-lui Szekely Istvan in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2930.01.2017privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgău SA, cu modificările şi completarile ulterioare
3030.01.2017privind aprobarea contractului de mandat (administratie) pentru exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie al societatii Turda Salina Durgau SA
3130.01.2017privind aprobarea contractului de mandat (administratie) pentru exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie al societatii Domeniul Public Turda SA
3230.01.2017privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat” si calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de acestia
3330.01.2017privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2017 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale
3430.01.2017privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere - mansardare căsă de locuit în municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 8
3530.01.2017privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, in municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”
3630.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2017
3730.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda pe anul 2017
3830.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2017
3930.01.2017privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
4002.02.2017privind aprobarea studiului de oportunitate si a modalitatii de delegare a serviciului de transport public local in municpiul Turda
4102.02.2017privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport scolar si a tarifelor pentru transportul ocazional de persoane
4202.02.2017privind premierea sportivului turdean Suciu Alexandru pentru performanţele deosebite obţinute la Campionatul National de Box - juniori
4315.02.2017privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii dreptului de administrare pentru anumite sectoare de drum naţional
4415.02.2017privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii dreptului de administrare pentru anumite sectoare de drum naţional
4528.02.2017privind solutionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis
4628.02.2017privind desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Turda Salina Durgau S.A
4728.02.2017privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017
4828.02.2017privind acordul Municipiului Turda pentru demararea de către Societatea Turda Salina Durgău SA, a investițiilor având ca obiect reabilitarea și modernizarea Pavilionului Intrare Veche Salina Turda
4928.02.2017privind desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda S.A
5028.02.2017privind aprobarea auditorului extern al societatii Domeniul Public Turda S.A
5128.02.2017privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
5228.02.2017privind desemnarea administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
5328.02.2017privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele varstnice aflate in Centrul de Ingrijire si Asistenta“Acoperamantul Maicii Domnului” Turda
5428.02.2017privind aprobarea darii in folosinta gratuita pe durata limitata a unei suprafete de teren in zona pietonala din Centrul Municipiului Turda
5528.02.2017privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 2544/01.12.2002
5628.02.2017privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 9017/02.11.2004
5728.02.2017privind aprobarea alocării a 5 locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperamantul Maicii Domnului” Turda
5828.02.2017privind completarea HCL nr. 130/04.07.2016 referitoare la aprobarea componenţei comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale
5928.02.2017privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda
6028.02.2017privind eliberarea pentru Municipiului Turda a licentelor de traseu pentru executarea de transport public local prin curse regulate speciale pentru -transportul elevilor cu domiciliul in cartierul Sf. Ion- Harcana la scolile “HOREA CLOSCA si CRISAN”— “IOAN OPRIS”-- “AVRAM IANCU” -transportul elevilor care sunt inscrisi in proiectul educational „A doua sansa” pentru a studia la Scoala Profesionala Poiana
6128.02.2017privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Schimbare destinaţie clădire existentă în structură de cazare turistică prin reabilitare, recompartimentare şi amenajare mansardă în pod existent, amplasare firmă, împrejmuire şi amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Dacia nr. 1
6228.02.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF nr. 551 Turda, aflate in domeniul public al Municipiului Turda, situat administrativ in municipiul Turda, str. Agriculturii, nr. 27, judeţul Cluj
6328.02.2017privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil – teren si cladire, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Lotus nr. 15, bloc C19, apartamentul nr. 28, catre Bungardean Grigore Dorin
6428.02.2017privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 34,00 mp, situat in Turda, str. Nicolae Iorga, nr. 25H, in vederea extinderii constructiei si activitatii pentru domnul Cordis Lucian
6528.02.2017aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia pe teritoriul administrativ al municipiului Turda, nomenclator actualizat care conţine atât străzi cu denumiri păstrate/modificate după anul 1990 cât şi străzile care au suferit modificări de denumire pe anumite părţi din ele, acestea fiind redenumite şi noile străzi care au fost create în urma aprobărilor unor planuri urbanistice conform legii
6628.02.2017privind deplasarea unei delegaţii a municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 10 - 12 martie 2017
6728.02.2017privind deplasarea unei delegaţii a municipiului Turda la Angouleme - Franţa, în perioada 24 - 28 mai 2016
6828.02.2017privind înființarea unui punct de lucru al Serviciului Public Poliția Locală Turda în imobilul situat în Municipiul Turda, strada Dr. Ioan Rațiu nr. 30, judeţul Cluj
6928.02.2017privind alegerea preşedintelui de şedinţă
7014.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala Gimnaziala Teodor Murăşanu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7114.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7214.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Emil Negrutiu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7314.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala Profesionala Poiana, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7414.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala Gimnaziala Avram Iancu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7514.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii« Lucrari de reparatii POD peste raul Aries situat pe DN1 – km 444+840, municipiul Turda, judetul Cluj » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7614.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii« Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7714.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7814.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7914.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizarepentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 4 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8014.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – ZONA CENTRALA – LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8114.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – ZONA CENTRALA – LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8214.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8314.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8414.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8514.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8614.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8714.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8814.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 4 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8914.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 5 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9014.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL OPRISANI - LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9114.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL OPRISANI - LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9214.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL PRIMAVERII » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9314.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9414.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9514.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9614.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 4 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9714.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – SECTOARELE DE DRUM PUBLIC DIN INTERIORUL MUNICIPIULUI TURDA SITUATE PE DN1 – DN15 – DN75 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9814.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Reabilitare si modernizare piata publica in zona Materna din municipiul Turda, judetul Cluj » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9914.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Reabilitare si modernizare piata publica in zona Micro III - Oprisani din municipiul Turda, judetul Cluj » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
10014.03.2017privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului constructie situat administrativ in Municipiul Turda, str. Salinelor, nr. 54B
10130.03.2017privind aprobarea bugetului local si al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2017
10230.03.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
10330.03.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA
10430.03.2017privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 342/2016 referitoare la modificarea si actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 161/2016 privitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Turda
10530.03.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ in Municipiul Turda str. 22 Decembrie 1989, fn. în teren şi la cartea funciară
10630.03.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ in Municipiul Turda str. Frăgărişte fn, in teren si la cartea funciara
10730.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 809 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Fragariste fn catre dl.Oaida Zeno
10830.03.2017privind aprobarea incetarii contractului de concesionare nr. 27/15.02.1994
10930.03.2017privind desemnarea domnului Felezeu Cristian George in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11030.03.2017privind desemnarea domnului Nap Adrian in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11130.03.2017privind desemnarea domnului Moldovan Adrian - Petru in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11230.03.2017privind desemnarea domnului Anca Doru Paul Ioan in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11330.03.2017privind desemnarea domnului Bogdanffy Gabor Norbert in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11430.03.2017privind desemnarea domnului Micu Ovidiu Dorel in calitate de reprezentant supleant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11530.03.2017privind desemnarea domnului Nastase Paul in calitate de reprezentant supleant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11630.03.2017privind desemnarea domnului Zoltan Radu Cosmin in calitate de reprezentant supleant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11730.03.2017privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2017, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
11830.03.2017privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de construire, modernizare, exploatare si întretinere a strazilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere si pietonale din Municipiul Turda
11930.03.2017privind aprobarea desfiinţării imobilelor – construcţii situate în municipiul Turda, str. G-ral Dragalina nr. 108 şi George Bariţiu nr. 64
12030.03.2017privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 19% pentru lucrarile rest de executat din cadrul obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – 12 strazi” finantate in cadrul contractului de finantare nr. 13507/28.08.2015 si actul aditional nr. 1 din 04.11.2015 incheiat de Municipiul Turda cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
12130.03.2017privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 19% pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitie: „Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantate in cadrul contractului de finantare nr. 1372/29.12.2016 incheiat de Municipiul Turda cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
12230.03.2017privind aprobarea actualizării valorii contractului nr. 15.414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda, pentru activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public, in anul 2017
12330.03.2017privind modificarea articolului 4 din HCL nr. 63/28.02.2017
12430.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 210 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Ion Corvin nr. 2 catre Popa Florin
12530.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Castanilor nr. 39 catre Moldovan Mihai Septimiu si Moldovan Monica
12630.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil - apartament, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 7, ap. 2, catre Mihai Susana
12730.03.2017privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliul Administrativ al Teatrului Aureliu Manea Turda
12830.03.2017privind aprobarea modificării numărului total de posturi şi a statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
12930.03.2017privind aprobarea modificării organigramei, numărului total de posturi, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Istorie Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
13030.03.2017privind aprobarea organigramei, structurii organizatorice şi a statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda
13130.03.2017privind modificarea art. 7 din Capitolul III respectiv a art. 24, lit. a.) din Capitolul VII din Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de "acces tonaj" privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 338/20.12.2016
13211.04.2017privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 102/2017, referitoare la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
13311.04.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
13411.04.2017privind rectificarea Listei de investitii aferenta bugetului aprobat conform Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 101/30.03.2017
13511.04.2017privind aprobarea unor măsuri de sprijin social – ajutoare băneşti – pentru veteranii de război cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a Zilei Veteranilor de Război
13618.04.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat
13720.04.2017privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii podului peste râul Arieş situat pe DN 1 – km 444+840, cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Turda, judeţul Cluj în domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
13827.04.2017privind aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a taxei speciale denumită ,,taxă de stațiune balneoclimatică”
13927.04.2017privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2018
14027.04.2017privind executia bugetului pe trimestrul I 2017
14127.04.2017privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul scolar 2016-2017
14227.04.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ in Municipiul Turda str. Cheii, cu nr. cadastral 62077
14327.04.2017privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 1147 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, catre dl.Costea Ioan si sotia Costea Simona Mihaela
14427.04.2017privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 1437 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, catre dl. Moldovan Cornel si sotia Moldovan Anisia
14527.04.2017privind aprobarea achizitionării de servicii de consultanţă juridica şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda
14627.04.2017privind aprobarea modificarii HCL nr. 100/2017 referitoare la aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului constructie situat administrativ in municipiul Turda, str. Salinelor, nr. 54B
14727.04.2017privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Municipiul Turda - Muzeul de Istorie si S.C. Turda Salina Durgau S.A.
14827.04.2017privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010 precum si aprobarea unor masuri in vederea bunei desfasurari a activitatii de transport public local
14927.04.2017privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor pentru perioada 2017-2019
15027.04.2017privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Szydlowiec (POLONIA), în perioada 1 - 4 mai 2017
15112.05.2017privind aprobarea desfasurarii celei de a XVII– a editii a evenimentului Zilele municipiului Turda in perioada 11,12, 13 august 2017
15212.05.2017privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XVII – a
15312.05.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda in vederea exercitarii drepturilor de asociat in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor
15412.05.2017privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in parteneriat cu Asociatia Handbal Club Potaissa Turda a finalei Cupei Challenge EHF
15512.05.2017privind aprobarea dobandirii de catre Societatea Domeniul Public Turda S.A. a calitatii de asociat la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
15612.05.2017privind aprobarea cooptarii unui nou asociat prin majorarea capitalului social la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
15712.05.2017privind aprobarea modificării HCL nr. 137/20.04.2017 referitoare la exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda in vederea transmiterii Podului peste raul Aries situat pe DN 1 – km 444+840, cu titlu gratuit, din domeniul public al Municipiului Turda, judetul Cluj in domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
15812.05.2017privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ” Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, in municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”
15923.05.2017privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Praga (Cehia), în perioada 24 - 29 mai 2017
16026.05.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
16126.05.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
16226.05.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA
16326.05.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA
16426.05.2017privind aprobarea desfasurarii evenimentului “Eu sunt 12”
16526.05.2017privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 si repartizarea profitului aferent anului 2016, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2016 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2016 la societatea Domeniul Public Turda S.A.
16626.05.2017privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Domeniul Public Turda SA
16726.05.2017privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 si repartizarea profitului aferent anului 2016, a executiei bugetare aferente anului 2016, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2016 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2016 la societatea Turda Salina Durgau SA.
16826.05.2017privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Turda Salina Durgau SA
16926.05.2017privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2016, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
17026.05.2017privind aprobarea incheierii unui contract de locatiune pentru un imobil teren situat in municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6
17126.05.2017privind aprobarea incetarii contractului de concesionare nr. 14.053/29.06.2015
17226.05.2017privind aprobarea desfiintarii contractului de asociere in participatiune incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si S.C. Turism Ariesul S.A.
17326.05.2017privind infiintarea societatii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL
17426.05.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
17526.05.2017privind aprobarea preluării Creşelor nr. 4 si nr. 5 şi a Serviciului Asistenţă Medicală Şcolară, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Statului de funcţii şi a numărului de posturi ale acestora, a statului de funcţii, numărului de posturi al locuinţei protejate
17626.05.2017privind modificarea componentei Grupului de Lucru Local la nivelul municipiului Turda, conform H.G nr. 18 din 2015 pentru aprobarea Stategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetăţenilor români apartinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2017
17726.05.2017privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Szydlowiec (POLONIA), în perioada 8 - 11 iunie 2017
17826.05.2017privind aprobarea organigramei, suplimentării numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda
17926.05.2017privind alegerea preşedintelui de şedinţă
18029.06.2017privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice
18129.06.2017privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice
18229.06.2017privind solutionarea cererilor de acordare a esalonarii la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice
18329.06.2017privind aprobarea studiului de prefezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Modernizare, transformare, extindere constructii existente si consolidare cladiri la Spitalul municipal Turda”
18429.06.2017privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Extindere sistem de iluminat public in municipiul Turda”
18529.06.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
18629.06.2017privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului cladire si teren situat administrativ in municipiul Turda, str. Viilor nr. 10
18729.06.2017privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Calea Victoriei, nr. 15F, în teren şi la cartea funciară
18829.06.2017privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010
18929.06.2017privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 23/2016 a Consiliului Local al Municipiului Turda referitoare la aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil situat in municipiul Turda, str. Andrei Muresanu, nr. 16 din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj in domeniul public al Municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al municipiului Turda
19029.06.2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent exercitiului financiar 2017, al Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda
19129.06.2017privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda, in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiei vacante de director adjunct la Colegiul National “Mihai Viteazul “Turda
19229.06.2017privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda, in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiei vacante de director la Colegiul Tehnic “ Dr. I. Ratiu “Turda
19329.06.2017privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda, in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiei vacante de director adjunct la Scoala Gimnaziala “ Avram Iancu“ Turda
19429.06.2017privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Turda
19529.06.2017aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, intretrinere, exploatare a parcarilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Turda incheiat cu societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
19629.06.2017privind aprobarea Regulamentului intern al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
19729.06.2017privind aprobarea modificarii actului Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
19829.06.2017privind aprobarea incheierii unui contract de locatiune pentru un imobil cladire situat in Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33
19929.06.2017privind alocarea sumei de 39.753 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Sportivă Club Dans Sportiv Potaissa Turda în vederea realizării proiectului Dansul, mod de recreere prin mişcare şi sport
20029.06.2017privind alocarea sumei de 18.882 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Clubul Sportiv Şah Club Potaissa Turda în vederea realizării proiectului Creşterea continuă a performanţei
20129.06.2017privind alocarea sumei de 15.705 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Turdasport 1998 Turda în vederea realizării proiectului Sportul – Divertisment şi Recreere – un stil de viaţă sănătos
20229.06.2017privind alocarea sumei de 12.168 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Club Sportiv Florin Bordi în vederea realizării proiectului Sala care naşte campioni
20329.06.2017privind alocarea sumei de 11.268 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Box Club Trif Turda în vederea realizării proiectului Sportul pentru toţi
20429.06.2017privind alocarea sumei de 8.667 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Karate Club Turda în vederea realizării proiectului Karate-ul un mijloc de educare a copiilor
20529.06.2017privind alocarea sumei de 4.617 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Transkart Racing Club în vederea realizării proiectului Karting-ul un mijloc de modelare a abilităţilor tehnice
20629.06.2017privind alocarea sumei de 12.528 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Sportivă Turda Wolves în vederea realizării proiectului Educaţie prin sport
20729.06.2017privind alocarea sumei de 11.160 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Club Sportiv Delfinii Turda în vederea realizării proiectului Sportul de performanţă şi sportul pentru toţi
20829.06.2017privind alocarea sumei de 37.728 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Şcoala de Baschet Gheorghe Mureşan în vederea realizării proiectului Dezvoltarea baschetului în Turda
20929.06.2017privind alocarea sumei de 7.668 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Olimpia în vederea realizării proiectului Hai la tenis
21029.06.2017privind alocarea sumei de 7.848 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Clubul Sportiv Şoimii în vederea realizării proiectului Sănătate şi recreere prin rugby
21129.06.2017privind alocarea sumei de 12.006 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Sportivă Fotbal Club Chimia Turda în vederea realizării proiectului Promovarea sportului de masă la nivelul echipelor de juniori şi seniori în ramura sportivă fotbal
21229.06.2017privind alocarea sumei de 4.419 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România Filiala Cluj în vederea realizării proiectului Implică-te! E dreptul tău!
21329.06.2017privind alocarea sumei de 11.016 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Centrul de Voluntariat Turda în vederea realizării proiectului Voluntariat şi sport pentru o comunitate sănătoasă
21429.06.2017privind alocarea sumei de 9.216 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa Turda în vederea realizării proiectului TurdaTurism.RO-Şcoala de Turism
21529.06.2017privind alocarea sumei de 12.465 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia NOA Events Turda în vederea realizării proiectului Skill up – dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din Turda
21629.06.2017privind alocarea sumei de 7.884 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Părinţilor Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda în vederea realizării proiectului Drumul spre succes – calitate, progres, performanţă!
21729.06.2017privind alocarea sumei de 3.546 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet în vederea realizării proiectului Atelier de teatru
21829.06.2017privind alocarea sumei de 3.807 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Josika Miklos Iskolai Szovetseg în vederea realizării proiectului Creativitate, arta şi tradiţie
21929.06.2017privind alocarea sumei de 9.072 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu Filiala Turda în vederea realizării proiectului Activităţi Tradiţionale
22029.06.2017privind alocarea sumei de 3.807 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Turda - Tin în vederea realizării proiectului O investiţie în prezent, o şansă în viitor
22129.06.2017privind alocarea sumei de 8.073 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Părinţilor Împreună pentru Educaţie în vederea realizării proiectului Fiecare are o şansă
22229.06.2017privind alocarea sumei de 7.128 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia de Părinţi a Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria în vederea realizării proiectului Biblioteca de zâmbete
22329.06.2017privind alocarea sumei de 4.563 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia de Reprezentare Civilă în vederea realizării proiectului Şcoala de vară – Eu în oglindă
22429.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Protopopiatul Ortodox Român Turda în vederea realizării proiectului Reparaţii tencuieli şi împrejmuire la clădirea Protopopiatului
22529.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Unitariană Turda în vederea realizării proiectului Reparaţii generale şi de renovare la Biserica Unitariană din Turda
22629.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Romano Catolică Turda în vederea realizării proiectului Reabilitarea Bisericii Romano Catolice Turda
22729.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Veche în vederea realizării proiectului Reparaţii acoperiş biserică
22829.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Poiana în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii şi acces în biserică cu mixtură asfaltică, înlocuire şi reparare borduri
22929.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă II în vederea realizării proiectului Reparaţii pardoseli, tencuieli şi căi de acces la biserică
23029.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă I în vederea realizării proiectului Reparaţii pardoseli, tencuieli şi căi de acces la biserică
23129.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda II în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente gard împrejmuire biserică şi scări de acces
23229.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Fabrici în vederea realizării proiectului Lucrări reparaţii tâmplărie interioară
23329.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela I în vederea realizării proiectului Reparaţii exterioare şi interioare la capela mortuară, reparaţii copertină Biserică
23429.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela II în vederea realizării proiectului Reparaţii interioare
23529.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Romana Turda I în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii căi de acces şi împrejmuire la Catedrala Ortodoxă Turda
23629.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Romana Oprişani IV în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii trotuare acces şi acoperiş biserică
23729.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Romana Oprişani I în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii acoperiş, faţade şi soclu clădire biserică
23829.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani II în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente la izolaţii bolţi şi placă clădire biserică
23929.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Greco-Catolică Turda Oprişani în vederea realizării proiectului Întreţinere Lăcaş de cult
24029.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Mănăstirea Mihai Vodă în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii Mănăstirii Mihai Vodă
24129.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Franciscană Turda în vederea realizării proiectului Renovarea mănăstirii şi a Bisericii Franciscane din Turda
24229.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Baptistă nr. 2 Turda în vederea realizării proiectului Înlocuirea ferestrelor din lemn cu ferestre de tip termopan, reparaţii pervaze
24329.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Apostolică Penticostală Turda în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii acoperiş, faţade şi tâmplărie la clădirea bisericii
24429.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Creştină a Romilor Betania în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii exterioare, interioare şi împrejmuire
24529.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii
24629.06.2017privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord – Biserica Turda Speranţa, în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii trotuare şi acces în biserică cu pavaj, înlocuire şi reparare borduri, amenajare beci, consolidare fundaţie spate, copertină intrare şi spate, recondiţionare trepte faţă, balustradă spate
24729.06.2017privind premierea elevei Ghisa I. Diana pentru rezultatul obtinut la Evaluarea Nationala 2017
24829.06.2017privind aprobarea lucrărilor pe imobilele domeniul public şi privat al municipiul Turda în cadrul investiţiei publice de „modernizare LEA de medie tensiune din staţia de transformare 110/20kV, axa MihaiViteazu-TV, semiaxele şi racordurile aferente în judeţul Cluj pe teritoriul UAT: Turda, Mihai Viteazu, Sânduleşti, Tureni, Aiton, Iara, Petreştii de Jos, Feleacu”
24929.06.2017privind aprobarea modificării proiectului autorizat cu AC nr.71/30.06.2014: „Extindere subsol, parter, etaj 1 şi 2, recompartimentări interioare nestructurale” în municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 9A, Turda
25029.06.2017privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent P.U.Z. – Construire imobil cu funcţiuni mixte P+4 (parter comercial şi etaje cu rezidenţial), împrejmuire şi amenajări exterioare în municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 25A prin modificarea indicilor urbanistici teritoriali ai UTR C7 pentru subzonă UTR C7-1
25129.06.2017privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – AMENAJARE CIMITIR în municipiul Turda str. Ion Agârbiceanu f.n.
25229.06.2017privind aprobarea unor masuri in vederea reglementarii activitatii desfasurate de catre persoanele apte de munca beneficiare ale prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat, si a contravenientilor sau persoanelor supravegheate in conformitate cu prevederile OG 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii
25329.06.2017privind aprobarea suplimentării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda cu 2 posturi de inspector de specialitate IA
25429.06.2017privind aprobarea derulării proiectului ”Reabilitarea habitatelor cu Salicornia în situl Natura 2000, Sărăturile Ocna Veche” de către SC Greenviro SRL, co-custode al sitului
25529.06.2017privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Angouleme (FRANȚA), în perioada 7 - 17 iulie 2017
25629.06.2017privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
25710.07.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
25810.07.2017privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 338/2016 a Consiliului Local al Municipiului Turda
25910.07.2017privind acordul Municipiului Turda pentru demararea de către Societatea Salina Turda SA, a proiectului de investitii ”Dezvoltarea turistica a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif si prin modernizarea Bazei de Tratament din Salina Turda”
26010.07.2017privind aprobarea caietului de sarcini pentru intocmirea studiului de fezabilitate al proiectului de investitii ”Dezvoltarea turistica a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif si prin modernizarea Bazei de Tratament din Salina Turda”
26110.07.2017privind aprobarea rectificarii anexei nr. 4- program de investitii, dotari si sursele de finantare- din bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A.
26210.07.2017privind aprobarea activitatilor Casei de Cultura a municipiului Turda pentru anul 2017
26320.07.2017privind rectificarea bugetului local anul 2017
26420.07.2017privind aprobarea suplimentării cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2016-2017
26520.07.2017privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda
26620.07.2017privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda 2017-2023-2030”
26720.07.2017privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) la obiectiv: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda” şi a principalilor indicatori tehnico-economici
26820.07.2017privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect
26920.07.2017privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
27027.07.2017privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2017
27127.07.2017privind rectificarea bugetului local anul 2017
27227.07.2017privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice
27327.07.2017privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice
27427.07.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş SA
27527.07.2017privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil - teren situat în Municipiul Turda, str. Nicolae Teclu nr. 2
27627.07.2017privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile – teren situate administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 111
27727.07.2017privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii – D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “Desfiinţare clădire parter, amenajare pavilion intrare Salina Turda, construire copr administrativ P+M şi amenajări exterioare – Turda, str. Salinelor, nr. 54 B, judeţul Cluj”
27827.07.2017privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, pentru anul 2017 – anexa nr. 4 – program de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
27927.07.2017privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2017
28027.07.2017privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj
28127.07.2017privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj
28227.07.2017privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren şi clădire – dependinţe în vederea construirii unui teren multisportiv
28327.07.2017privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 111/17.05.2004
28427.07.2017privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
28527.07.2017privind aprobarea Organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda
28627.07.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de instituire a dreptului de servitute de trecere auto si cu piciorul asupra imobilelor dominate cu nr. top. 285/1/1/1/1/1 si nr. top. 285/1/1/1/1/3 inscrise in CF nr. 50184 Turda, in favoarea imobilului dominant prevazut cu numar cadastral 62174 inscris in CF nr. 62174 Turda, situat administrativ in Municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 8, judetul Cluj
28727.07.2017privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational"
28827.07.2017privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Avram Iancu, in Municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational"
28927.07.2017privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare Scolala Gimnaziala Teodor Murasanu, in Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 53, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational"
29027.07.2017privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare Scoala Profesionala Poiana, in Municipiul Turda, str. Campiei nr. 51, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational"
29127.07.2017privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare strazi in Municipiul Turda - CARTIERUL INDUSTRIAL lot 2"
29227.07.2017privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare strazi in Municipiul Turda - CARTIERUL INDUSTRIAL lot 3"
29327.07.2017privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Teatrului Aureliu Manea, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
29427.07.2017privind aprobarea modificarii HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activitatilor Casei de Cultura a Municipiului Turda, pentru anul 2017
29507.08.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
29607.08.2017privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda
29707.08.2017privind modificarea art. 27 alin. 3 al sectiunii a IV-a “Comisii de specialitate” din Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 123/2016 privind aprobarea regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Turda
29807.08.2017privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Local al Municipiului Turda , la Hodmezovasarhely – Ungaria, in perioada 18-21 august 2017
29918.08.2017privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 62893 Turda, nr. cadastral 62893
30018.08.2017privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999
30131.08.2017privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Turda
30231.08.2017privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis
30331.08.2017privind aprobarea atribuirii denumirii Piaţa Tricolorului unei locaţii din Municipiul Turda
30431.08.2017privind aprobarea Programului de reparatii, investitii, sarcini si responsabilitati pentru anul 2017 anexa la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public si privat al municipiului Turda
30531.08.2017privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare si intretinere spatii verzi apartinand domeniului public din municipiul Turda incheiat sub nr. 17.440/19.12.2011
30631.08.2017privind aprobarea alocarii de la bugetul local al municipiului Turda a unor fonduri pentru Mănăstirea Mihai Vodă
30731.08.2017privind aprobarea completarii HCL nr. 187/26.10.2009, HCL nr. 77/17.06.2010, HCL nr. 2/28.01.2011, HCL nr. 22/31.01.2013 si HCL nr. 146/30.09.2010 cu privire la bunurile aflate in domeniul public/privat atribuite in administrarea societatii Salina Turda S.A.
30831.08.2017privind aprobarea revocarii d-nei Dediu Dorina din calitatea de Membru al Consiliului de Administratie al societatii Salina Turda S.A.
30931.08.2017privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
31031.08.2017privind repartizarea unei locuințe de necesitate
31131.08.2017privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
31231.08.2017privind aprobarea contributiei U.A.T. - MUNICIPIULUI TURDA pentru lucrările de investiţii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
31331.08.2017privind aprobarea planului tarifar actualizat pe aria de operare a Companiai de Apă Arieş SA, pentru perioada 2017-2023
31431.08.2017privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020, a terenului / terenurilor pentru constructia/ extinderea / reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
31531.08.2017privind modificarea structurii de funcţii publice pentru Serviciul Public Poliţia Locală Turda, serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Primarului Municipiului Turda
31631.08.2017privind alegerea preşedintelui de şedinţă
31719.09.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
31819.09.2017privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Turda, a propunerii de Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Turda și a Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din municipiul Turda și achiziția de mijloace de transport ecologice
31919.09.2017privind aprobarea documentului “Politica de parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda”
32019.09.2017privind aprobarea documentului “Politica de parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda”
32119.09.2017privind aprobarea documentului “Politica de parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a municipiului Turda”
32219.09.2017privind aprobarea documentului “Politica de parcare la nivelul coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a municipiului Turda”
32319.09.2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici
32419.09.2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici
32519.09.2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici
32619.09.2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici
32719.09.2017privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999
32828.09.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
32928.09.2017privind premierea elevei Radutiu Daria pentru rezultatul obtinut la Examenul de Bacalaureat 2017
33028.09.2017privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Ovidiu Cosac
33128.09.2017privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Cuc Ioan
33228.09.2017privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 342/2016 referitoare la modificarea şi actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 161/2016 privitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda
33328.09.2017privind aprobarea pretului biletelor de intrare la diverse evenimente culturale organizate de catre Casa de Cultura a Municipiului Turda
33428.09.2017privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei de Cultura pentru anul 2017
33528.09.2017privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui
33628.09.2017privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 62972 Turda, nr. cadastral 62972
33728.09.2017privind aprobarea modificarii HCL nr. 257/2017 referitoare la aprobarea unor masuri in vederea reglementarii activitatii desfasurate de catre persoanele apte de munca beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si a contravenientilor sau persoanelor supravegheate in conformitate cu prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii
33828.09.2017privind aprobarea modificarii HCL nr. 253/2017 privind aprobarea suplimentarii statului de functii al Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda cu 2 posturi de inspector de specialitate IA
33928.09.2017privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Turda si Asociatia Club Sportiv Ludus Dacicus
34028.09.2017pentru aprobarea modificării articolului nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 327/19.09.2017
34128.09.2017privind concesionarea fără licitatie publică a unui teren în suprafata de 28,00 mp, identificat cu CF nr. 62933 Turda, nr. cadastral 62933, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 15F, în vederea extinderii construcţiei şi activitatii pentru PFA Cadar N. Nicolae
34228.09.2017privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire şi dotare unitate de producţie mobilier poliratan, racorduri şi branşamente utilităţi în municipiul Turda, str. Sânduleşti f.n.
34328.09.2017privind aprobarea de către Consiliul Local a cofinantării de 2% si a cheltuielilor neeligibile ale Proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – depozit deseuri periculoase – UCT-Posta Rât (Municipiul Turda)”
34428.09.2017privind aprobarea cotelor aferente creşelor nr. 4 şi nr. 5 din municipiul Turda, plata cotelor părţi din cheltuielile de întreţinere precum şi protocolul de colaborare încheiat între SPAS Turda şi grădiniţe
34528.09.2017privind repartizarea unei locuințe de necesitate
34628.09.2017privind aprobarea unor măsuri legate de derularea contractului privind delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda nr. 15.414/15.12.2010
34728.09.2017privind aprobarea studiului privind “Programul de imbunatatire a eficientei energetice aferent municipiului Turda”
34803.10.2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice şi reabilitarea clădirii Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda” şi a indicatorilor tehnico-economici
34903.10.2017privind aprobarea participării municipiului Turda la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda
35003.10.2017privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda
35106.10.2017privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum și a salariaților instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda
35206.10.2017privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Turda
35313.10.2017privind aprobarea operatiunii de alipire a unor imobile situate administrativ in Municipiul Turda, Aleea Obeliscului
35413.10.2017privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – REGENERAREA ZONEI OBELISC MIHAI VITEAZU PRIN CREAREA UNUI NOU PARC PUBLIC în municipiul Turda, Aleea Obeliscului f.n.
35513.10.2017privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” și a indicatorilor tehnico-economici
35626.10.2017privind executia bugetului pe trimestrul III 2017
35726.10.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
35826.10.2017privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis
35926.10.2017privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice
36026.10.2017privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare
36126.10.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
36226.10.2017privind aprobarea modificării anexei nr. 1 - Programul de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 - la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda
36326.10.2017privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată
36426.10.2017privind desemnarea unui consilier local al Municipiului Turda în Grupul de Lucru Mixt Cluj
36526.10.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat
36626.10.2017privind aprobarea transformării Adăpostului pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice în Locuinţă protejată pentru adulţi cu probleme de sănătate mintală cu un număr de 10 locuri, organigramei, statului de funcţii, numărului de personal, ale Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda
36726.10.2017privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2017
36826.10.2017privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
36917.11.2017privind aprobarea actualizării valorii Contractului nr. 15.414/15.12.2010, avand ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda
37017.11.2017privind rectificarea bugetului pe anul 2017
37117.11.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA , in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
37217.11.2017privind exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Turda in vederea predarii in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a podului peste raul Aries, situat pe DN1 km 444+840