An:  Nr.:  Conţinut:  
Numar hotarareData hotarariiTitlu
109.01.2017acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului 2016
216.01.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
316.01.2017privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Domeniul Public Turda S.A
416.01.2017privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Asteptari pentru Societatea Turda Salina Durgau S.A
530.01.2017privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe anul 2016
630.01.2017privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 63.028.759,25 lei, in vederea refinantarii imprumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012) precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local
730.01.2017privind solutionarea cererilor de acordare a esalonarii la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice
830.01.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ in municipiul Turda str. Dr. Ioan Ratiu nr. 23
930.01.2017privind aprobarea retelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018
1030.01.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
1130.01.2017privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda S.A.
1230.01.2017privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Turda Salina Durgău SA
1330.01.2017privind aprobarea asocierii societatii Turda Salina Durgau S.A. cu „ASOCIATIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” precum si aprobarea contributiei lunare a municipiului Turda către Asociaţie
1430.01.2017privind validarea d-nei Bichis Cornelia in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1530.01.2017privind validarea d-lui Hontila Viorel in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1630.01.2017privind validarea d-lui Moldovan Florin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1730.01.2017privind validarea d-nei Pogacean Femita in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1830.01.2017privind validarea d-lui Popescu Alin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
1930.01.2017privind validarea d-nei Stancu Simona Gabriela in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
2030.01.2017privind validarea d-nei Surdea Coralia in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public Turda SA
2130.01.2017privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societatii Domeniul Public Turda SA, cu modificările şi completarile ulterioare
2230.01.2017privind validarea d-lui Apahidean Dorin in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2330.01.2017privind validarea d-lui Corpodean Dorel in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2430.01.2017privind validarea d-nei Dediu Dorina in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2530.01.2017privind validarea d-lui Popescu Adrian in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2630.01.2017privind validarea d-nei Morar Andreea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2730.01.2017privind validarea d-lui Savan Ilie in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2830.01.2017privind validarea d-lui Szekely Istvan in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA
2930.01.2017privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgău SA, cu modificările şi completarile ulterioare
3030.01.2017privind aprobarea contractului de mandat (administratie) pentru exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie al societatii Turda Salina Durgau SA
3130.01.2017privind aprobarea contractului de mandat (administratie) pentru exercitarea functiei de membru al consiliului de administratie al societatii Domeniul Public Turda SA
3230.01.2017privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat” si calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de acestia
3330.01.2017privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2017 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale
3430.01.2017privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere - mansardare căsă de locuit în municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 8
3530.01.2017privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, in municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”
3630.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2017
3730.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda pe anul 2017
3830.01.2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2017
3930.01.2017privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
4002.02.2017privind aprobarea studiului de oportunitate si a modalitatii de delegare a serviciului de transport public local in municpiul Turda
4102.02.2017privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport scolar si a tarifelor pentru transportul ocazional de persoane
4202.02.2017privind premierea sportivului turdean Suciu Alexandru pentru performanţele deosebite obţinute la Campionatul National de Box - juniori
4315.02.2017privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii dreptului de administrare pentru anumite sectoare de drum naţional
4415.02.2017privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii dreptului de administrare pentru anumite sectoare de drum naţional
4528.02.2017privind solutionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis
4628.02.2017privind desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Turda Salina Durgau S.A
4728.02.2017privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Turda Salina Durgau SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017
4828.02.2017privind acordul Municipiului Turda pentru demararea de către Societatea Turda Salina Durgău SA, a investițiilor având ca obiect reabilitarea și modernizarea Pavilionului Intrare Veche Salina Turda
4928.02.2017privind desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda S.A
5028.02.2017privind aprobarea auditorului extern al societatii Domeniul Public Turda S.A
5128.02.2017privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
5228.02.2017privind desemnarea administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
5328.02.2017privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele varstnice aflate in Centrul de Ingrijire si Asistenta“Acoperamantul Maicii Domnului” Turda
5428.02.2017privind aprobarea darii in folosinta gratuita pe durata limitata a unei suprafete de teren in zona pietonala din Centrul Municipiului Turda
5528.02.2017privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 2544/01.12.2002
5628.02.2017privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 9017/02.11.2004
5728.02.2017privind aprobarea alocării a 5 locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperamantul Maicii Domnului” Turda
5828.02.2017privind completarea HCL nr. 130/04.07.2016 referitoare la aprobarea componenţei comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale
5928.02.2017privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajera in municipiul Turda
6028.02.2017privind eliberarea pentru Municipiului Turda a licentelor de traseu pentru executarea de transport public local prin curse regulate speciale pentru -transportul elevilor cu domiciliul in cartierul Sf. Ion- Harcana la scolile “HOREA CLOSCA si CRISAN”— “IOAN OPRIS”-- “AVRAM IANCU” -transportul elevilor care sunt inscrisi in proiectul educational „A doua sansa” pentru a studia la Scoala Profesionala Poiana
6128.02.2017privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Schimbare destinaţie clădire existentă în structură de cazare turistică prin reabilitare, recompartimentare şi amenajare mansardă în pod existent, amplasare firmă, împrejmuire şi amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Dacia nr. 1
6228.02.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF nr. 551 Turda, aflate in domeniul public al Municipiului Turda, situat administrativ in municipiul Turda, str. Agriculturii, nr. 27, judeţul Cluj
6328.02.2017privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil – teren si cladire, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Lotus nr. 15, bloc C19, apartamentul nr. 28, catre Bungardean Grigore Dorin
6428.02.2017privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 34,00 mp, situat in Turda, str. Nicolae Iorga, nr. 25H, in vederea extinderii constructiei si activitatii pentru domnul Cordis Lucian
6528.02.2017aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia pe teritoriul administrativ al municipiului Turda, nomenclator actualizat care conţine atât străzi cu denumiri păstrate/modificate după anul 1990 cât şi străzile care au suferit modificări de denumire pe anumite părţi din ele, acestea fiind redenumite şi noile străzi care au fost create în urma aprobărilor unor planuri urbanistice conform legii
6628.02.2017privind deplasarea unei delegaţii a municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 10 - 12 martie 2017
6728.02.2017privind deplasarea unei delegaţii a municipiului Turda la Angouleme - Franţa, în perioada 24 - 28 mai 2016
6828.02.2017privind înființarea unui punct de lucru al Serviciului Public Poliția Locală Turda în imobilul situat în Municipiul Turda, strada Dr. Ioan Rațiu nr. 30, judeţul Cluj
6928.02.2017privind alegerea preşedintelui de şedinţă
7014.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala Gimnaziala Teodor Murăşanu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7114.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7214.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Emil Negrutiu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7314.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala Profesionala Poiana, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7414.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ”Lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala Gimnaziala Avram Iancu, municipiul Turda, judetul Cluj, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”, pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017-2020
7514.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii« Lucrari de reparatii POD peste raul Aries situat pe DN1 – km 444+840, municipiul Turda, judetul Cluj » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7614.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii« Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7714.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7814.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
7914.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizarepentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL TURDA NOUA – LOT 4 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8014.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – ZONA CENTRALA – LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8114.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – ZONA CENTRALA – LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8214.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8314.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8414.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL BAI SARATE – LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8514.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8614.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8714.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8814.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 4 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
8914.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 5 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9014.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL OPRISANI - LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9114.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL OPRISANI - LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9214.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL PRIMAVERII » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9314.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 1 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9414.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 2 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9514.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 3 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9614.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL POIANA - LOT 4 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9714.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – SECTOARELE DE DRUM PUBLIC DIN INTERIORUL MUNICIPIULUI TURDA SITUATE PE DN1 – DN15 – DN75 » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9814.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Reabilitare si modernizare piata publica in zona Materna din municipiul Turda, judetul Cluj » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
9914.03.2017privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii - DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: « Reabilitare si modernizare piata publica in zona Micro III - Oprisani din municipiul Turda, judetul Cluj » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada de implementare 2017 – 2020
10014.03.2017privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului constructie situat administrativ in Municipiul Turda, str. Salinelor, nr. 54B
10130.03.2017privind aprobarea bugetului local si al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2017
10230.03.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
10330.03.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA
10430.03.2017privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 342/2016 referitoare la modificarea si actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 161/2016 privitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Turda
10530.03.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ in Municipiul Turda str. 22 Decembrie 1989, fn. în teren şi la cartea funciară
10630.03.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ in Municipiul Turda str. Frăgărişte fn, in teren si la cartea funciara
10730.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 809 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Fragariste fn catre dl.Oaida Zeno
10830.03.2017privind aprobarea incetarii contractului de concesionare nr. 27/15.02.1994
10930.03.2017privind desemnarea domnului Felezeu Cristian George in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11030.03.2017privind desemnarea domnului Nap Adrian in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11130.03.2017privind desemnarea domnului Moldovan Adrian - Petru in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11230.03.2017privind desemnarea domnului Anca Doru Paul Ioan in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11330.03.2017privind desemnarea domnului Bogdanffy Gabor Norbert in calitate de reprezentant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11430.03.2017privind desemnarea domnului Micu Ovidiu Dorel in calitate de reprezentant supleant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11530.03.2017privind desemnarea domnului Nastase Paul in calitate de reprezentant supleant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11630.03.2017privind desemnarea domnului Zoltan Radu Cosmin in calitate de reprezentant supleant al Municipiului Turda, in cadrul AGA( Consiliul General) a Asociatiei “Comunitatea Urbana Aries”
11730.03.2017privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2017, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
11830.03.2017privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de construire, modernizare, exploatare si întretinere a strazilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere si pietonale din Municipiul Turda
11930.03.2017privind aprobarea desfiinţării imobilelor – construcţii situate în municipiul Turda, str. G-ral Dragalina nr. 108 şi George Bariţiu nr. 64
12030.03.2017privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 19% pentru lucrarile rest de executat din cadrul obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – 12 strazi” finantate in cadrul contractului de finantare nr. 13507/28.08.2015 si actul aditional nr. 1 din 04.11.2015 incheiat de Municipiul Turda cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
12130.03.2017privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 19% pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitie: „Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantate in cadrul contractului de finantare nr. 1372/29.12.2016 incheiat de Municipiul Turda cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
12230.03.2017privind aprobarea actualizării valorii contractului nr. 15.414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda, pentru activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public, in anul 2017
12330.03.2017privind modificarea articolului 4 din HCL nr. 63/28.02.2017
12430.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 210 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Ion Corvin nr. 2 catre Popa Florin
12530.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Castanilor nr. 39 catre Moldovan Mihai Septimiu si Moldovan Monica
12630.03.2017privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil - apartament, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 7, ap. 2, catre Mihai Susana
12730.03.2017privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliul Administrativ al Teatrului Aureliu Manea Turda
12830.03.2017privind aprobarea modificării numărului total de posturi şi a statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
12930.03.2017privind aprobarea modificării organigramei, numărului total de posturi, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Istorie Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda
13030.03.2017privind aprobarea organigramei, structurii organizatorice şi a statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda
13130.03.2017privind modificarea art. 7 din Capitolul III respectiv a art. 24, lit. a.) din Capitolul VII din Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de "acces tonaj" privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 338/20.12.2016
13211.04.2017privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 102/2017, referitoare la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
13311.04.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
13411.04.2017privind rectificarea Listei de investitii aferenta bugetului aprobat conform Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 101/30.03.2017
13511.04.2017privind aprobarea unor măsuri de sprijin social – ajutoare băneşti – pentru veteranii de război cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a Zilei Veteranilor de Război
13618.04.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipilui Turda în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, în vederea exercitării drepturilor de asociat
13720.04.2017privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii podului peste râul Arieş situat pe DN 1 – km 444+840, cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului Turda, judeţul Cluj în domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
13827.04.2017privind aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a taxei speciale denumită ,,taxă de stațiune balneoclimatică”
13927.04.2017privind impozitele și taxele locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2018
14027.04.2017privind executia bugetului pe trimestrul I 2017
14127.04.2017privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul scolar 2016-2017
14227.04.2017privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ in Municipiul Turda str. Cheii, cu nr. cadastral 62077
14327.04.2017privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 1147 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, catre dl.Costea Ioan si sotia Costea Simona Mihaela
14427.04.2017privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 1437 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, catre dl. Moldovan Cornel si sotia Moldovan Anisia
14527.04.2017privind aprobarea achizitionării de servicii de consultanţă juridica şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda
14627.04.2017privind aprobarea modificarii HCL nr. 100/2017 referitoare la aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilului constructie situat administrativ in municipiul Turda, str. Salinelor, nr. 54B
14727.04.2017privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Municipiul Turda - Muzeul de Istorie si S.C. Turda Salina Durgau S.A.
14827.04.2017privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010 precum si aprobarea unor masuri in vederea bunei desfasurari a activitatii de transport public local
14927.04.2017privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor pentru perioada 2017-2019
15027.04.2017privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Szydlowiec (POLONIA), în perioada 1 - 4 mai 2017
15112.05.2017privind aprobarea desfasurarii celei de a XVII– a editii a evenimentului Zilele municipiului Turda in perioada 11,12, 13 august 2017
15212.05.2017privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XVII – a
15312.05.2017privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda in vederea exercitarii drepturilor de asociat in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor
15412.05.2017privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, in parteneriat cu Asociatia Handbal Club Potaissa Turda a finalei Cupei Challenge EHF
15512.05.2017privind aprobarea dobandirii de catre Societatea Domeniul Public Turda S.A. a calitatii de asociat la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
15612.05.2017privind aprobarea cooptarii unui nou asociat prin majorarea capitalului social la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL
15712.05.2017privind aprobarea modificării HCL nr. 137/20.04.2017 referitoare la exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda in vederea transmiterii Podului peste raul Aries situat pe DN 1 – km 444+840, cu titlu gratuit, din domeniul public al Municipiului Turda, judetul Cluj in domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
15812.05.2017privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: ” Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda, in municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”
15923.05.2017privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Praga (Cehia), în perioada 24 - 29 mai 2017