Rolul și misiunea

 

I. Misiunea serviciului

 

Misiunea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda constă în monitorizarea riscurilor din municipiu , acordarea asistenţei tehnice de specialitate către populaţie şi instituţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă şi de intervenţie cu personalul şi tehnica din dotare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

 

II. Obiectivele serviciului

 

- Reducerea sau chiar eliminarea riscului de producere a situaţiilor de urgenţă;

- Protejarea şi adăpostirea  populaţiei, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă ;

- Crearea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea şi managementul riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;

- Amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative;

- Stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

- Alocarea resurselor ( forţelor şi mijloacelor) necesare ;

 

III. Activităţile serviciului      

 

- Realizarea de controale pe linia situaţiilor de urgenţă  la gospodăriile individuale ale populaţiei , la asociaţii de locatari şi la instituţiile subordonate consiliului local ;

- Igienizarea si  decolmatarea cursurilor de apa din municipiu;

- Monitorizarea zonelor de risc;

- Informarea populaţiei privind  modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

- Intervenţia în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

- Întocmirea si actualizarea  documentelor de evidenţă specifice pe linia situaţiilor de urgenţă pentru serviciu si transmiterea acestora  către instituţiile care le solicită şi care au competenţă în acest domeniu;

- Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate pe linia situaţiilor de urgenţă instituţiilor şi agenţilor economici din subordinea consiliului local;

- Cercetarea şi soluţionarea conform legii a cererilor şi petiţiilor cetăţenilor pe linia situaţiilor de urgenţă;

- Înregistrarea-radierea conform legii a mopedelor, căruţelor şi vehiculelor lente (vezi sectiunea: Formulare tipizate);

- Curăţarea si verificarea coşurilor de fum la gospodării unifamiliale, multifamiliale, agenţi economici si instituţii publice (vezi tabelul tarifelor pentru curatarea cosurilor de fum).


Actualizat la data de: 07/10/2016

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.