Anunț: În atenția proprietarilor de terenuri din municipiul Turda!

Publicat de: PR Turda

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

PRIMĂRIA

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU STUAŢII DE URGENŢĂ                                                                                                                                                

NR.79  DIN 06.03.2017

                                               

 

ANUNȚ

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI DIN MUNICIPIUL TURDA

 

         Primăria municipiului Turda anunţă toţi cetăţenii că arderea deşeurilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, în curţi şi vecinătăţi, trebuie făcută numai cu respectarea unor măsuri minime de apărare împotriva incendiilor. Arderea trebuie făcută numai pe timp de zi, fără vănt, sub supraveghere, cu luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.

        În cazul în care prin ardere sunt puse în pericol bunuri publice şi private, se pot aplica amenzi conform art. 96 din OUG 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a HGR 537 din 2007 şi anume:

  • de la 3000 la 6000 de lei pentru persoane fizice

-pentru persoane juridice

            În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.                          

 

                                          

ŞEF S.V.S.U

Ing. Mihai ZĂHAN

 


Actualizat la data de: 06/03/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.