Anunț: dezbatere publică - Regulament taxe speciale

ANUNT nr. 16162/08.08.2017

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, proiectul de lege normativ intitulat:

  • „proiect de hotarare nr. 998/04.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui”;

Textul integral al proiectului de hotarare insotit de raportul de specialitate si expunerea de motive poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/Transparenţă decizională /Transparenţă decizională 2017. O copie a documentelorparti integrante din proiectul de hotararepoate fi pusa la dispozitia celor interesati in baza unei solicitari  in forma scrisa depusa la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 08.08.2017 - 22.08.2017, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00şi vineri între orele 08.00-12.30.

In contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesati pot formula in scris  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in atentia domnului Calin Petrideanu, Sef Serviciu Administratie Publica Locala, până în data de 22.08.2017 inclusiv.

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 08.08.2017.

Primar,

Cristian Octavian Matei

întocmit/redactat

consilier juridic Adrian Vana


Actualizat la data de: 08/08/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.