Structura organizatorică

 

 

Cateva din compartimentele Serviciului Public de Asistenţă Sociala cu implicaţii majore în activitatea de asistenţă sociala din municipiul Turda. Pentru informaţii complete referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului vă rugăm sa vizualizaţi sau descărcaţi documentele ataşate prezentei pagini !

 

COMPARTIMENT ANCHETE SI PRESTATII SOCIALE
  

- actualizeaza criteriile de acordare a venitului minim garantat anual si a alocatiilor , prin hotarare de consiliu local sau de fiecare data cand modificarile legislatia o impun;
- organizeaza, coordoneaza si colaboreaza in desfasurarea activitatii si in relatiile cu institutiile implicate in asistenta sociala cat si cu birourile din cadrul primariei;
- asigura consilierea si informarea comunitatii pe probleme de venit minim garantat;
- creeaza, intretine si dezvolta baza de date aferenta activitatii;
- popune Consiliului local masuri si actiuni de combatere a marginalizarii, in functie de legislatia in vigoare, posibilitatile financiare ale bugetului local si situatiile existente in comunitate; actiunile vor viza sprijinul pentru persoane marginalizate pentru accesul la un loc de munca, accesul la o locuinta, accesul la asistenta de sanatate, accesul la educatie; 
- asigura consilierea si informarea comunitatii pe probleme de combatere a marginalizarii sociale, a drepturilor si obligatiilor de acordare a prestatiilor sociale

 

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA

 

- asigura respectarea si promovarea interesului copilului, egalitatea sanselor si nediscriminare, responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, respectarea demnitatii copilului si ascultarea opiniei acestora, reprezentarea copilului;
- asigura consilierea copilului, pe de o parte si pe de alta parte a parintilor acestora sau a rudelor pana la gradul IV pe probleme de protectie si promovare a drepturilor copilului si obligatii-responsabilitati ce revin fiecarei parti; 
- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate si elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora ;
- intocmeste un plan care sa vizeze activitatea de prevenire a abandonului copilului;
- asigura consilierea si reprezentarea copilului in functie de interesele acestora si in conformitate cu legislatia in vigoare ;
- ia toate masurile pentru realizarea de parteneriate si colaborari cu organizatii neguvernamentale si cu reprezentanti ai societatii civile in vederea punerii in aplicare a programului de protectie a copilului;
- asigura evidenta si distribuirea laptelui praf;  
- promoveaza  drepturilor  persoanelor  cu  handicap;   
- intocmeste anchete sociale (Legea  nr.  448 / 2006 si Legea  nr. 272 / 2004);
- evalueaza si monitorizeaza cazuri sociale care implica persoane cu handicap; 
- tine  evidenta  persoanelor  cu  handicap pe categorii de handicap, a asistentilor personali (registru evidenta, raport trimestrial);
- raspunde de pastrarea confidentialitatii documentelor si informatiilor continute de acestea.
 

 

COMPARTIMENT ALOCATII

 

- creeaza, intretine si dezvolta baza de date aferenta activitatii
- consiliaza familia privind conditiile de acordare a alocatiilor;
- evalueaza socio-economic familiile beneficiare prin efectuarea anchetelor sociale;
- intocmeste borderouri privind stabilirea, modificarea sau incetarea drepturilor;
- intocmeste situatii si rapoarte (trimestrial, semestrial, anual) privind activitatea compartimentului;
- acorda informatii privind conditiile de acordare a alocatiilor.

 

CONSILIER PE PROBLEMELE RROMILOR

- se asigura consultanta pe probleme de administratie locala, locuinte, asistenta sociala, protectia copilului, educatie, justitie si ordine publica pentru etnia rroma
- se acorda asistenta in vederea evaluarii si selectionarii proiectelor de implementare pentru etnia rroma
- se asigura colaborarea prin reprezentantul romilor cu institutia abilitata in vederea obtinerii documentelor de identitate si de stare civila  
Participa la activitatile grupului mixt de lucru.
Participa la efectuarea anchetelor sociale, care vizeaza acordarea de prestatii sociale pentru etnia rroma.

 

CRESE

 

- organizarea şi asigurarea unui regim raţional de viaţă, în vederea dezvoltării normelor somatice şi psihosomatice a copiilor ;
- asigurarea unei alimentaţii raţionale şi individualizate;
- luarea măsurilor pentru creşterea rezistenţei specifice şi specifice organismului copiilor ;
- asigurarea unui program educativ complex, adaptat fiecărei grupe de vârstă, în vederea stimulării dezvoltării fizice şi psihice; însuşirea deprinderilor igienice adecvate vârstei;
- luarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile;
- acordarea primului ajutor şi îngrijirilor medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate spitalicească sau trimiterea la domiciliu.
 

CENTRUL DE ZI SI CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE IN VARSTA 

    
- acordă servicii sociale care constau în îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor servicii  şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei, ajutor pentru menaj şi prepararea hranei.
- acordă servicii medicale sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor la domiciliu, administrarea de medicamente, efectuarea tratamentelor medicale.
- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor vârstnice
- asigură consilierea psihologică, socială, medicală şi juridică a beneficiarilor
- desfăşoară activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber
- menţine receptivitate pentru solicitările de asistenţă indiferent statutul pacientului sau de natura problemelor acestuia 
- stabileşte schema terapeutică a asistatului în funcţie de patologia prezentă
- informează pacientul sau aparţinătorii privind condiţiile în care se acordă serviciile centrului, menţine în permanenţă legătura cu familia beneficiarilor centrului
- intocmeşte anchetele socio-medicale
- acordă servicii sociomedicale constând în ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale.
- asigură legătura cu medicii de familie
- prestează următoarele servicii pentru persoane beneficiare, conform necesităţilor stabilite în ancheta socio-medicală:
îmbrăcarea, dezbrăcarea şi încălţarea persoanei beneficiare
mobilizarea în locuinţă şi în afara ei
încălzirea locuinţei si curatenia in camera beneficiarului
achitarea facturilor
prepararea hranei
administrarea de medicamente orale
comunicarea cu pacientul

 


Actualizat la data de: 27/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.