Facilități investitori

Dezvoltarea economică a fost întotdeauna prioritară în viziunea administrației locale. Toate proiectele şi programele derulate la nivel local au fost menite să susţină dezvoltarea economică prin crearea unui mediu de afaceri favorabil şi prin stimularea creării de locuri de muncă. S-a urmărit valorificarea la potențial maxim a tuturor resurselor  existente la nivel local, atragerea de fonduri nerambursabile pentru diverse investiții și nu în ultimul rând atragerea investitorilor privaţi, printr-o permanentă deschidere pentru colaborare și prin oferirea de facilități.

Asocierea cu alte comunități locale pentru constituirea unor asociații de dezvoltare regională a fost un punct important pe harta dezvoltării Turzii. În luna august 2008, Municipiul Turda a participat la constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară “Apa Văii Arieşului” iar luna mai 2009 la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj. Înființarea în anul 2005 a Comunității Urbane Arieș.

 

Scurt istoric al facilităților oferite investitorilor în Municipiul Turda:

- HCL nr. 5 / 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea dezvoltării economice a municipiului Turda prin atragerea de investitori;

- HCL nr. 95 / 2011 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea locurilor de muncă în municipiul Turda.

 

Alte acțiuni ale administrației locale pentru sprijinirea mediului de afaceri:

- HCL 207/2014 - Schema de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Turda - persoane juridice care beneficiază de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, prevăzute la art. 125, alin. 1 și alin. 2, litera (d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

 

Deschiderea față de mediul de afaceri privat s-a materializat prin colaborările cu investitorii privați atrași la Turda în ultimii ani. Într-o scurtă trecere în revistă amintim câțiva dintre ei: Fabrica RIGIPS Turda (2005), baza sportivă și de agreement MBS Group (2005), MMM Autoparts – fabrică româno-spaniolă de piese și accesorii auto (2008), baza de agreement GIM Impex (2008), Supermarket SC 94 CSA (2007), Supermarket Kaufland (2008) și Depozit Logistic Kaufland (2011), Supermarket şi depozit logistic PENNY (2009), Solaris Shopping Center (2009), SC REWE PROJEKTENWIKLUNGEN - depozit logistic (2009), Centru Shopping Center, str. Republicii (2010), Supermarket Billa (2010), Supermarket LIDL (2011), Metro Punct Turda (2012), Graells & Llonch – parc industrial şi logistic (2012).


Actualizat la data de: 19/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.