Legislaţia aferentă direcţiei

 

Legislaţia specifică

Cadrul normativ, care stă la baza desfăşurării întregii sale activităţi, sunt următoarele prevederi legale:
- Constituţia României
- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală
- Legea 273/2006  privind Finanţele Publice Locale
- Legea 82/1991 – Legea Contabilităţii – republicată
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 520/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii bugetare
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1792/2003 pentntru aprobarea Normelor Metodologice privind anagajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 522/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale la exercitarea controlului financiar-preventiv
- Legea 84/2003 privind modificarea si completarea OGR 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar-preventiv
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1954/16.12.2005 privind clasificaţia indicatorilor finanţelor publice ( noua clasificaţie bugetară valabilă de la 01.01.2006)
- O.G. nr.60/2002 privind achiziţiile publice, Legea nr.212/2001
- O.M.F. nr.1012;1013;1014/2001 privind achiziţiile publice, O.G. nr.80/2001, O.G. nr.34/2006
- OMFP 2941/22.10.2009, OMFP 980/21.04.2010, OMFP 629/03.04.2009, OMFP 2290/08.07.2009,OMFP 2414/07.10.2010, OMFP 59/11.01.2010, OMFP 1865/08.04.2011 privitoare la întocmirea și depunerea raportărilor financiare lunare, trimestriale și anuale
- OMFP 415/2013, OMFP 416/2013, OMFP 505/2013 privind Normele Metodologice pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor financiare lunare în anul 2013 
- Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată.


Actualizat la data de: 18/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.