Rolul și misiunea

 

ROLUL

Serviciul public are rolul de aplicare a politicilor si strategiilor de asistenta sociala  in domeniul protectiei familiei, a persoanelor singure, a persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE
    
Sediul serviciului este în România, localitatea Turda, judeţul Cluj, str.Dacia nr. 1
Durata serviciului este nelimitată, începând cu data obţinerii certificatului de înregistrare fiscală.
Serviciul Public de Asistenţă Socială se subordonează Consiliului Local al municipiului Turda, ca autoritate deliberativă şi primarului, ca autoritate executivă.
Prin serviciul de asistenta sociala se vor asigura prestatiile sociale prevazute in legislatie in limitele legale si a bugetului repartizat anual atat pentru ajutoare sociale, alocatii familiale cat si persoanelor cu deficiente fizice, senzoriale, psihice si persoanelor varstnice. 

 

ATRIBUŢII

Serviciul de Asistenta Sociala are  urmatoarele atributii:

           
A) în domeniul protecţiei persoanelor adulte

- evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;
- identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;
- elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;
- organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
- organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);
- evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;
- asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);
- asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;
- asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;
- realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;
- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;
- susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;
- asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;

 

B) în domeniul centrelor de asistenţă socială

- înfiinţează şi organizează centre de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;
- finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială;
- asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;
- evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul centrtelor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;
- controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la bugetul local;
- dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;
 

C) în domeniul finanţării asistenţei sociale

- elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;
- pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;
- realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;

 


Actualizat la data de: 26/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.