PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA DECLANSEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA DECLANSEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2018

 

VOR FI ATRIBUITE UN NUMĂR DE 22 AUTORIZAŢII TAXI CU URMĂTOARELE NUMERE DE ORDINE: 30; 58; 104; 156; 158; 159; 161; 162; 163; 169; 170; 175; 177; 178; 182; 183; 185; 189; 190; 196; 199; 200

CERERILE DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE VOR FI DEPUSE (PENTRU TRANSPORTATORII AUTORIZAŢI ÎNSCRISI PE LISTA DE AŞTEPTARE) PÂNĂ LA DATA DE 30.05.2018

NR. CRT. TRANSPORTATOR NR. INMATRICULARE TIP AUTO NR. AUTORIZATII SOLICITATE    
1. SC VIOSAND SRL   DOUA 097 26490 / 11.12.2017
2. SC IEROBOAM SRL   DOUA 159 26491 / 11.12.2017
3. HADAREAN MARCEL PFA   UNA 196 26675 / 04.03.2017
4. SC VASILAS DEDY SRL   DOUA 200 1613 / 23.01.2018
5. CRISTUREANU VASILE MIHAI NU ESTE TR. AUTORIZAT UNA   217 / 05.01.2018
6. SC VALLINGER SENIOR SRL SRL   UNA 201 1655 / 25.01.2018
7. SC DEBORA & DENIS SRL   UNA 170 1829 / 26.01.2018
8. GHEOB GABRIEL DUMITRU   UNA 014 2722 / 08.02.2018
9. OROS CONSTANTIN ILIE I   UNA 083 4424 / 01.03.2018
10. SC D M TUR SRL   UNA 130 5318 / 12.03.2018
11. SC SAMIVIC 1010 SRL   TREI 204 5375/12.03.2018
12. SC FELICIA AUTO TAXI SRL   UNA 199 5699/15,03,2018
13 SC PETRUSIMI SRL   UNA 160 54898/13.03.2018
14 PFA IANC S ADRIAN STEFAN   UNA 183 5854/19.03.2018
15 TOTAL AUTORIZATII   19    

 

DOCUMENTE CARE TREBUIE DEPUSE

 1. DOCUMENTAŢIA

Lista de documente necesare pentru a participa la atribuire trebuie să cuprindă :

a) cerere tip de participare la sedinţa de atribuire;
b) copie – autorizaţia de transport care va fi semnată şi ştampilată, pentru conformitate cu originalul de catre solicitant;
– atestat profesional pentru taximetrist / persoana desemnată;
– declaraţie pe proprie răspundere că deţine spaţiu de parcare (adresa);

c) declaraţie pe propria răspundere că:
– deţine autovehicule (însoţită de documente justificative – Copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului, inclusiv anexa cu ITP valabil, Certificat de agreare emis de Registrul Auto Român, cartea de identitate a autovehiculului)
sau va deţine, în termen de 6 luni de la data sedinţei de atribuire autovehiculele, pe tipuri (în propreietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu acordul firmei de leasing pentru activitatea de Taxi), cu precizarera criteriilor de departajare pe care le îndeplinesc fiecare pentru obţinerea punctajelor.

Autovehiculele deţinute sau care vor fi achiziţionate vor avea culoarea albă deasupra liniei mediene longitudinale şi vechimea sub 5 ani de la data fabricaţiei.

dovada plaţi garanţiei de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat autovehiculul, pentru fiecare din acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare (cam.12).

 1. DOCUMENTAŢIA

Lista de documente ce trebuie prezentate după atribuire în vederea eliberării autorizaţiilor taxi şi în vederea obţinerii ecusoanelor autocolante în conformitate cu Legea 265/2007 , pentru modificarea şi completarea Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere se gasesc în anunţul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Turda şi la afişierul acesteia.

Pentru transportorii autorizaţi PERSOANE JURIDICE , – SRL, IF, II, AF. (documentele vor fi în copie, semnate şi ştampilate de persona juridică )

DOCUMENTE TRANSPORTATOR AUTORIZAT:

Solicitarea transportatorului – cerere tip;

Certificatul de Înregistrare la Registrul Comertului ca transportator (cod unic de înregistrare)

Certificat constatator emis de Registrul Comerţului ;

Statutul societăţii;

Certificatul de atestare fiscală al societăţii sau asociaţiilor familiare privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;

Declaraţia pe propria răspundere semnată şi ştampilată de transportatorul autorizat persoana juridică, privind faptul că toate copiile prezentate sunt conforme cu originalele (model Anexa 1)

Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfăsura serviciul respectiv , spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv – dovada

Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule , pe tipuri, sau în temeiul unui contract de leasing , pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport (model Anexa 6)

Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind norma de minim 8 ore pe zi de lucru în regim de taxi pentru fiecare autovehicul conform criteriilor de departajare stabilite la art. 14 ^2 alin.(6) dlit. g din Legea 265/2007,(model Anexa 5)

Lista cu taximetrişti utilizaţi, precum şi date privitoare la activitatea lor profesională abateri de la conduita profesională şi de la prevederile standardului ocupaţional (abateri prevazute si la art.52 din Ordinul MIRA 356/2007

Pentru persoana desemnată

Copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate,

Cazierul judiciar al persoanei desemnate,

– Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei eliberat de o policlinică acreditată de Ministerul Transporturilor.

– Contract de muncă vizat de ITM ( raport de salariat – REGES – semnat şi ştampilat pentru conformitate cu înregistrarile REGES de către contabilul societăţii)

– Cazierul de conduită profesională

Pentru fiecare conducător auto se va prezenta :

– Atestat profesional al taximetristului, cu viza valabilă;

– Cazier judiciar ;

– Cazier auto eliberat de poliţia rutieră Cluj din care să rezulte ca în ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru; conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau al substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;

– Carte de identitate , permis de conducere ;

Pentru cazier de conduită profesională al conducătorului auto:

– Contract de munca al conducătorului auto vizat de I.T.M. (raport de salariat – REGES)

– Aviz medical şi psihologic eliberat de o policlinică acreditată de Ministerul Transporturilor pe linie de siguranta circulaţiei.

Legitimaţia de bord care să conţina , denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrată la Registrul Comertului, numele şi prenumele taximetristului, fotografia soferului taxi, ştampila transportatorului autorizat cu semnătura persoanei desemnate, data emiterii ecusonului (Anexa 7)

Pentru fiecare autovehicul se va prezenta:

– Cartea de identitate a autovehicului, din care să rezulte că acesta este deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (contractul de leasing dacă este cazul).

– Certificatul de înmatriculare a autovehiculului

– Anexa la cerificatul de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. LA 6 LUNI valabilă

– Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

– Asigurarea persoanelor, bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

– Certificat de agreare al autovehicului , emis de Registrul Auto Român , vizat la zi;

Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;

– Contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, din care să rezulte tarifele de distanţă practicate;

– Declaraţie pe propria răspundere privind tarifele practicate în conformitate cu contractul de dispecerizare (model conform Anexa 2)

– Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute de Legea 265/2007 (an fabricaţie, airbeguri, aer conditionat, norma de poluare euro, volum portbagaj data obţineri certificatului profesional) pe care le întruneşte fiecare maşină;

Dovada deţineri legale a proprietăţii casei de marcat şi a staţiei ( factura , în lipsa acestei declaraţie pe propria răspundere privind modul de dobândire a acesteia în care se va stipula seria staţiei (model conform Anexei 3).

Pentru transportatorii – Persoane fizice- PFA ; ( documentele vor fi in copie, semnate şi ştampilate de persoana fizică)

Documentele persoanei fizice autrizate :

Solicitarea transportatorului – cere tip

 • Declaraţia pe propria răspundere semnată şi ştampilată de persoana fizică conform Anexa 1.
 • Certificatul de înregistrare la Registrul comertului
 • Carte de identitate , permis de conducere
 • Atestat profesional al taximetristului, cu viza valabilă;
 • Certificatul de atestare fiscală al societăţii sau asociaţiilor familiare privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfaşura serviciul respectiv , spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv – dovada
 • Cazier judiciar ;
 • Cazier auto eliberat de politia rutieră Cluj din care să rezulte ca în ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul, pentru, conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau al substantelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;
 • cazier de conduită profesională al conducatorului auto:
 • aviz medical şi psihologic eliberat de o policlinică acreditată de Ministerul Transporturilor pe linie de siguranţa circulaţiei.
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind norma de minim 8 ore pe zi de lucru în regim de taxi pentru fiecare autovehicul conform criteriilor de departajare stabilite la art. 14 ^2 alin.(6) dlit. g din Legea 265/2007,(model Anexa 5)
 • Contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, din care să rezulte tarifele de distanţa practicate;
 • Dovada deţineri legale a proprietăţii casei de marcat şi a staţiei ( factura , în lipsa acesteia, declaraţie pe propria răspundere privind modul de dobândire a acesteia în care se va stipula seria staţiei (model conform Anexei 3).

Documentele autovehicului :

 • Cartea de identitate a autovehicului, din care să rezulte ca acesta este deţinut în propiretate sau în temeiul unui contract de leasing (contractul de leasing dacă este cazul).
 • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului
 • Anexa la cerificatul de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. LA 6 LUNI valabilă
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
 • Asigurarea persoanelor, bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
 • Certificat de agreare al autovehiculului, emis de Registrul Auto Român , vizat la zi;
 • Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind tarifele practicate în conformitate cu contractul de dispecerizare (model conform Anexa 2)
 • Declaraţie de instalare a aparatelor de marcat elerctronice fiscale, înregistrată la administraţia finaţelor publice
 • Bon fiscal care să cuprindă numărul autorizaţiei taxi, codul de înregistrare fiscală al transportatorului autorizat, tarifele practicate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, codul unic de înregistrare fiscală al transportatorului autorizat, numărul de telefon, numărul de aprobare de model al casei de marcat fiscale.
 • Lista cu tarifele de bord trebuie să cuprindă, denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrat la Registrul Comerţului , valoarea tarifelor practicate , data emiteri, ştampila primăriei şi semnătura autorizată care au caracter de viză de conformitate , ştampila cu semnătura persoanei desemnate Anexa 7
 • Legitimaţia de bord care să conţina , denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrată la Registrul Comerţului, numele şi prenumele taximetristului, fotografia şoferului taxi, ştampila transportatorului autorizat cu semnătura persoanei desemnate, data emiterii ecusonului (Anexa 7)
 • REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNŢAT ÎN DATA DE 11.06.2018
 • PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR TAXI VA FI ÎNTRE DATA DE 26.06.2018 – 27.12.2018
 • CRITERIILE DE DEPARTAJARE ŞI PUNCTAJELE

 

NR. CRT. CRITERII DE DEPARTAJARE PUNCTAJ
1. Vechimea autovehiculului de la data fabricatiei pană la 1 an 10 puncte
Intre 1 si 2 ani 8 puncte
Intre 2 si 3 ani 6 puncte
Intre 3 si 4 ani 4 puncte
Intre 4 si 5 ani 2 puncte
2. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro Euro 4 0 puncte
Euro 5 5 puncte
Euro 6 10 puncte
hibrid 15 puncte
Full electric 25 puncte
3. Vechimea în ani de cand transportatorul desfăsoară autorizat activitatea de transport în regim de taxi Intre 1 si 2 ani 1punct
Intre 2 si 3 ani 2 puncte
Intre 3 si 4 ani 3 puncte
Intre 4 si 5 ani 4 puncte
Peste 5 ani 5 puncte
4. Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere al autovehicului Proprietate 2 puncte
Leasing 1 punct
5. Posibilitataea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitatea de transport pe zi lucratoare de : Minim 8 ore 2 puncte
Pesta 8 ore 4 puncte
6. Volum portbagaj util autoturism (dcm) Clasa mica (sub 300l) 3 puncte
Clasa medie )intre 300 l si 600 l) 5 puncte
Clasa mare (peste 600 l) 6 puncte
7. Echiparea cu aer condiţionat   10 puncte
8.   1 airbag 1 punct
Intre 2 si 3 airbaguri 4 puncte
Intre 4 si 6 airbaguri 6 puncte
Peste 6 airbaguri 8 puncte
9. Existenţa GPS de monitorizare 5 puncte
10. Existenţa dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client 3 puncte
11. Existenţa perete despărţitor conducâtor auto – clienţi 7 puncte
12. Existenţa dispozitiv pentru plata cu cardul 5 puncte
  Total punctaj maxim posibil de obţinut 90 puncte

INTOCMIT : Marcu Nicole

 

X