PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA DECLANŞEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA DECLANŞEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2019

VOR FI ATRIBUITE UN NUMĂR DE 9 (nouă) AUTORIZAŢII TAXI CU URMĂTOARELE NUMERE DE ORDINE:
007; 033; 152; 153; 154; 174; 182; 183; 190;

• CERERILE DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE VOR FI DEPUSE (PENTRU TRANSPORTATORII AUTORIZAŢI ÎNSCRISI PE LISTA ASTEPTARE) PÂNĂ LA DATA DE 13.06.2019 (data anunt)
• REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNŢAT ÎN DATA DE 09.09.2019
• DEPUNERA CONTESTATIILOR 09.09.2019 – 24.09.2019
• REZOLVAREA CONTESTATIILOR 24.09.2019 – 04.10.2019
• PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR TAXI VA FI ÎNTRE DATA DE 04.10.2019 – 03.04.2020

 

NR. CRT. TRANSPORTATOR NR. INMATRICULARE TIP AUTO NR. AUTORIZATII SOLICITATE Nr autorizatie transpo transport
1 SC CANTATUR   CINCI 001
2. SC JXN TAXI SRL   DOUA 057
3. SC TWIX SOUND TRANS SRL   UNA 195
4. SC VTPVA TAXI SRL   UNA 181
5. SC BRAYAN 2009 SRL   DOUA 025
6. SC NVA SPEED SRL   DOUA 180
7 SC YRY&DYA SRL   UNA 192
8 SC TUG 4 EVERSRL   UNA 185
9 SC OVIDIU & ROXANA SRL   UNA 207
10 PFA CERNEA IOSIF CORNEL   UNA 208
11 SC IARIS SIMODOR SRL   PATRU 168
12 SC RED TUR CONFORT SRL   DOUA 179
13 SC DITO COMINPEX SRL   DOUA 073
14 PFA CALINA DANIEL   UNA 209
15 VTPVA   UNA 181
16 PINTILIE DANIEL GEORGEL   UNA 214
17 XSA BIT TAX SRL   UNA 210
18 EXCLUSIV TT CAM SRL   UNA 206
19 SC IEROBOAM SRL   DOUA 159
20 SC VIO SAND SRL   TREI 097
21 SC CIV TAX SENIOR SRL 0704465794 DOUA 211
22 SC AIR TAXI SRL   DOUA 213
23 PFA SIPOS DORU GABRIEL   UNA 212
24 SC INAMBRA STRONG SRL 0744620433 DOUA 216
25 HANC IOAN ANDREI 0755776260 UNA 217
26 SC ABYAGN SRL   DOUA 215
27 SC VALLIGER SENIOR SRL   UNA 201
28 BORLEA ADRIAN IONEL PFA   UNA 218
29 I.I. SAMARTINEAN  DANIEL IOAN   UNA 021
30 SC FPL PAUL DADA  SRL   DOUA 220
  TOTAL  SOLICITARI  AUTORIZATII   50  

DOCUMENTE CARE TREBUIE DEPUSE

1. DOCUMENTAŢIA
Lista de documente necesare pentru a participa la atribuire trebuie să cuprindă :
a) cerere tip de participare la sedinţa de atribuire;
b) copie – autorizaţia de transport care va fi semnată şi ştampilată, pentru conformitate cu originalul de catre solicitant;
– atestat profesional pentru taximetrist / persoana desemnată;
– declaraţie pe proprie răspundere că deţine spaţiu de parcare (adresa);
c) declaraţie pe propria răspundere că:
– deţine autovehicule (însoţită de documente justificative – Copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului, inclusiv anexa cu ITP valabil, Certificat de agreare emis de Registrul Auto Român, cartea de identitate a autovehiculului)
– sau va deţine, în termen de 6 luni de la data sedinţei de atribuire autovehiculele, pe tipuri (în propreietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu acordul firmei de leasing pentru activitatea de Taxi), cu precizarera criteriilor de departajare pe care le îndeplinesc fiecare pentru obţinerea punctajelor.
Autovehiculele deţinute sau care vor fi achiziţionate vor avea culoarea albă deasupra liniei mediene longitudinale şi vechimea sub 5 ani de la data fabricaţiei.
Dovada plaţi garanţiei de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat autovehiculul, pentru fiecare din acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare (cam.12).

2. DOCUMENTAŢIA
Lista de documente ce trebuie prezentate după atribuire în vederea eliberării autorizaţiilor taxi şi în vederea obţinerii ecusoanelor autocolante în conformitate cu Legea 265/2007 , pentru modificarea şi completarea Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere se gasesc în anunţul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Turda şi la afişierul acesteia.

Pentru transportorii autorizaţi PERSOANE JURIDICE , – SRL, IF, II, AF. (documentele vor fi în copie, semnate şi ştampilate de persona juridică )

DOCUMENTE TRANSPORTATOR AUTORIZAT:
– Solicitarea transportatorului – cerere tip;
– Certificatul de Înregistrare la Registrul Comertului ca transportator (cod unic de înregistrare)
– Certificat constatator emis de Registrul Comerţului ;

Statutul societăţii;
– Certificatul de atestare fiscală al societăţii sau asociaţiilor familiare privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;
– Declaraţia pe propria răspundere semnată şi ştampilată de transportatorul autorizat persoana juridică, privind faptul că toate copiile prezentate sunt conforme cu originalele (model Anexa 1)
– Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfăsura serviciul respectiv , spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv – dovada
– Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule , pe tipuri, sau în temeiul unui contract de leasing , pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport (model Anexa 6)
– Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind norma de minim 8 ore pe zi de lucru în regim de taxi pentru fiecare autovehicul conform criteriilor de departajare stabilite la art. 14 ^2 alin.(6) dlit. g din Legea 265/2007,(model Anexa 5)
– Lista cu taximetrişti utilizaţi, precum şi date privitoare la activitatea lor profesională abateri de la conduita profesională şi de la prevederile standardului ocupaţional (abateri prevazute si la art.52 din Ordinul MIRA 356/2007

Pentru persoana desemnată;
– Copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate,
– Cazierul judiciar al persoanei desemnate,
– Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei eliberat de o policlinică acreditată de Ministerul Transporturilor.
– Contract de muncă vizat de ITM ( raport de salariat – REGES – semnat şi ştampilat pentru conformitate cu înregistrarile REGES de către contabilul societăţii)
– Cazierul de conduită profesională

Pentru fiecare conducător auto se va prezenta :
– Atestat profesional al taximetristului, cu viza valabilă;
– Cazier judiciar ;
– Cazier auto eliberat de poliţia rutieră Cluj din care să rezulte ca în ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru; conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau al substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;
– Carte de identitate , permis de conducere ;
Pentru cazier de conduită profesională al conducătorului auto:
– Contract de munca al conducătorului auto vizat de I.T.M. (raport de salariat – REGES)
– Aviz medical şi psihologic eliberat de o policlinică acreditată de Ministerul Transporturilor pe linie de siguranta circulaţiei.
– Legitimaţia de bord care să conţina , denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrată la Registrul Comertului, numele şi prenumele taximetristului, fotografia soferului taxi, ştampila transportatorului autorizat cu semnătura persoanei desemnate, data emiterii ecusonului (Anexa 7)

Pentru fiecare autovehicul se va prezenta:
– Cartea de identitate a autovehicului, din care să rezulte că acesta este deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (contractul de leasing dacă este cazul).
– Certificatul de înmatriculare a autovehiculului
– Anexa la cerificatul de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. LA 6 LUNI valabilă
– Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
– Asigurarea persoanelor, bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
– Certificat de agreare al autovehicului , emis de Registrul Auto Român , vizat la zi;
– Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
– Contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, din care să rezulte tarifele de distanţă practicate;
– Declaraţie pe propria răspundere privind tarifele practicate în conformitate cu contractul de dispecerizare (model conform Anexa 2)
– Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute de Legea 265/2007 (an fabricaţie, airbeguri, aer conditionat, norma de poluare euro, volum portbagaj data obţineri certificatului profesional) pe care le întruneşte fiecare maşină;
– Dovada deţineri legale a proprietăţii casei de marcat şi a staţiei ( factura , în lipsa acestei declaraţie pe propria răspundere privind modul de dobândire a acesteia în care se va stipula seria staţiei (model conform Anexei 3).

Pentru transportatorii – Persoane fizice- PFA ; ( documentele vor fi in copie, semnate şi ştampilate de persoana fizică)

Documentele persoanei fizice autrizate :
– Solicitarea transportatorului – cere tip
– Declaraţia pe propria răspundere semnată şi ştampilată de persoana fizică conform Anexa 1
– Certificatul de înregistrare la Registrul comertului
– Carte de identitate , permis de conducere
– Atestat profesional al taximetristului, cu viza valabilă;
– Certificatul de atestare fiscală al societăţii sau asociaţiilor familiare privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local;
– Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului cu care va desfaşura serviciul respectiv , spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv – dovada
Cazier judiciar ;
– Cazier auto eliberat de politia rutieră Cluj din care să rezulte ca în ultimul an taximetristul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul, pentru, conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau al substantelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor;
– Cazier de conduită profesională al conducatorului auto:
– Aviz medical şi psihologic eliberat de o policlinică acreditată de Ministerul Transporturilor pe linie de siguranţa circulaţiei.
– Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind norma de minim 8 ore pe zi de lucru în regim de taxi pentru fiecare autovehicul conform criteriilor de departajare stabilite la art. 14 ^2 alin.(6) dlit. g din Legea 265/2007,(model Anexa 5)
– Contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, din care să rezulte tarifele de distanţa practicate;
– Dovada deţineri legale a proprietăţii casei de marcat şi a staţiei ( factura , în lipsa acesteia, declaraţie pe propria răspundere privind modul de dobândire a acesteia în care se va stipula seria staţiei (model conform Anexei 3).

Documentele autovehicului :
– Cartea de identitate a autovehicului, din care să rezulte ca acesta este deţinut în propiretate sau în temeiul unui contract de leasing (contractul de leasing dacă este cazul).
– Certificatul de înmatriculare a autovehiculului
– Anexa la cerificatul de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. LA 6 LUNI valabilă
– Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
– Asigurarea persoanelor, bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
– Certificat de agreare al autovehiculului, emis de Registrul Auto Român , vizat la zi;
– Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
– Declaraţie pe propria răspundere privind tarifele practicate în conformitate cu contractul de dispecerizare (model conform Anexa 2)
– Declaraţie de instalare a aparatelor de marcat elerctronice fiscale, înregistrată la administraţia finaţelor publice
– Bon fiscal care să cuprindă numărul autorizaţiei taxi, codul de înregistrare fiscală al transportatorului autorizat, tarifele practicate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, codul unic de înregistrare fiscală al transportatorului autorizat, numărul de telefon, numărul de aprobare de model al casei de marcat fiscale.
– Lista cu tarifele de bord trebuie să cuprindă, denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrat la Registrul Comerţului , valoarea tarifelor practicate , data emiteri, ştampila primăriei şi semnătura autorizată care au caracter de viză de conformitate , ştampila cu semnătura persoanei desemnate Anexa 7
– Legitimaţia de bord care să conţina , denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrată la Registrul Comerţului, numele şi prenumele taximetristului, fotografia şoferului taxi, ştampila transportatorului autorizat cu semnătura persoanei desemnate, data emiterii ecusonului (Anexa 7)

CRITERIILE DE DEPARTAJARE ŞI PUNCTAJELE

NR. CRT. CRITERII DE DEPARTAJARE PUNCTAJ
1. Vechimea autovehiculului de la data fabricatiei pană la 1 an 10 puncte
Intre 1 si 2 ani 8 puncte
Intre 2 si 3 ani 6 puncte
Intre 3 si 4 ani 4 puncte
Intre 4 si 5 ani 2 puncte
2. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro Euro 4 0 puncte
Euro 5 5 puncte
Euro 6 10 puncte
hibrid 15 puncte
Full electric 25 puncte
3. Vechimea în ani de cand transportatorul desfăsoară autorizat activitatea de transport în regim de taxi Intre 1 si 2 ani 1punct
Intre 2 si 3 ani 2 puncte
Intre 3 si 4 ani 3 puncte
Intre 4 si 5 ani 4 puncte
Peste 5 ani 5 puncte
4. Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere al autovehicului Proprietate 2 puncte
Leasing 1 punct
5. Posibilitataea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitatea de transport pe zi lucratoare de : Minim 8 ore 2 puncte
Pesta 8 ore 4 puncte
6. Volum portbagaj util autoturism (dcm) Clasa mica (sub 300l) 3 puncte
Clasa medie )intre 300 l si 600 l) 5 puncte
Clasa mare (peste 600 l) 6 puncte
7. Echiparea cu aer condiţionat   10 puncte
8. Niveleu de protectie al pasagerilor 1 airbag 1 punct
Intre 2 si 3 airbaguri 4 puncte
Intre 4 si 6 airbaguri 6 puncte
Peste 6 airbaguri 8 puncte
9. Existenţa GPS de monitorizare 5 puncte
10. Existenţa dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client 3 puncte
11. Existenţa perete despărţitor conducâtor auto – clienţi 7 puncte
12. Existenţa dispozitiv pentru plata cu cardul 5 puncte
  Total punctaj maxim posibil de obţinut 90 puncte

 

PRIMAR
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

DIRECTOR EXECUTIV
OVIDIU GAINA

X