PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru personalul contractual încadrat debutant, din cadrul Casei de cultură Turda, în data de 22.04.2019, ora 10:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
pentru personalul contractual încadrat debutant,
din cadrul Casei de cultură Turda, în data de 22.04.2019, ora 10:00

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
– să aibă o vechime de 1 an în gradul profesional debutant;

ACTE NECESARE LA DOSAR:
– formular de înscriere;
– adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care să ateste vechimea în gradul profesional debutant;

BIBLIOGRAFIA:
– Legea 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
– OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
– HG 442/1994, republicată privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale;
– Ghidul solicitantului în vederea accesării și finanțării proiectelor culturale din fonduri guvernamentale- anii 2018, 2019;

PROBELE EXAMENULUI:
– Proba scrisă – în data de 22.04.2019 ora 10:00 la sediul Casei de cultură Turda

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului .
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

Afișat azi 03.04.2019 la sediul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul instituției.

X