PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD profesional pentru personalul contractual încadrat debutant, din cadrul Muzeului de Istorie Turda, în data de 28.08.2018, ora 10:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD profesional pentru personalul contractual încadrat debutant, din cadrul Muzeului de Istorie Turda, în data de 28.08.2018, ora 10:00

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
– să aibă o vechime de minim 1 an în gradul profesional debutant;
– sa fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale la încheierea perioadei de debutant.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
– formular de înscriere;
– adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care să ateste vechimea în gradul profesional debutant;
– copia raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale la încheierea perioadei de debutant;

BIBLIOGRAFIA:
– Legea 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
– Mihai Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994;
– S. Nemeti, Irina Nemeti (et alţii), Studii asupra graniţelor romane din Dacia. Castrul legionar de la Potaissa.I. Centuria din praetentura sinistra, Cluj-Napoca, 2017.

PROBELE EXAMENULUI:
– Proba scrisă – în data de 28.08.2018 ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Turda

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului .
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

Afișat azi 10.08.2018 la sediul Primăriei municipiului Turda

X