PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ  EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD/TREAPTĂ pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Turda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

ORGANIZEAZĂ  EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD/TREAPTĂ

pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Turda

 

în data de 29.12.2017, ora 08:00

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • să aibă o vechime de minim 3 ani vechime în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 • sa fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii trei ani.

ACTE NECESARE LA DOSAR:

 • formular de înscriere;
 • adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează;
 • copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani (2016, 2015 şi 2014);

BIBLIOGRAFIA:

 • Legea 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 215/2001,  republicată, Legea administraţiei publice locale;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Legea 101/2006 republicată, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
 • Legea 7/1996, republicată, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

PROBELE EXAMENULUI:

 • Proba scrisă – în data de 29.12.2017 ora 08:00 la sediul Primăriei municipiului Turda

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

Afișat azi 14.12.2017 la sediul Primăriei municipiului Turda

Nr. 26886/14.12.2017

 

X