Anunțuri

24 noiembrie 2017

Informarea Consiliului Director al asociației GAL Urban Turda despre ZUM 1

În data de 24.11.2017 facilitatorul din cadrul G.A.L. a realizat o informare a Consiliului Director al G.A.L. Turda privind problemele, ideile şi opiniile exprimate şi culese în urma întrunirii publice din ZUM […]
20 noiembrie 2017

Convocare Adunare Generala a Asociației GAL URBAN TURDA pentru data de 29.11.2017

Asociația GAL URBAN TURDA cu sediul în Turda, Str. Ștefan cel Mare nr. 38, în conformitate cu prevederile art. 28 din Statutul asociației, prin Consiliul Director, convoacă Adunarea Generală în data de […]
14 noiembrie 2017

Convocare Adunare Generala a Asociației GAL URBAN TURDA pentru data de 20.11.2017

Asociația GAL URBAN TURDA cu sediul în Turda, Str. Ștefan cel Mare nr. 38, în conformitate cu prevederile art. 28 din Statutul asociației, prin Consiliul Director, convoacă Adunarea Generală în data de […]
10 noiembrie 2017

Anunț progres implementare proiect

FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEŞEURI PERICULOASE UCT – POŞTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) cod SMIS 109815 Referitor proiect „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEŞEURI PERICULOASE UCT […]
6 noiembrie 2017

Taxa Specială de Salubrizare

COMUNICAT Aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice ce dețin în proprietate imobile pe raza municipiului Turda, că în conformitate cu  art.30 din Lg. nr.273/2006 privind Finanțele publice, art.484 din Lg. […]
30 octombrie 2017

Anunț: Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL TURDA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitare si modernizarea strazi in Municipiul Turda- Cartierul industrial –LOT3” in Localitatea TURDA str.  […]
30 octombrie 2017

Anunț: Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL TURDA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sala de sport competitionala de nivel international” in Localitatea TURDA str. Sadionului, nr.14 , județul Cluj , județul […]
30 octombrie 2017

Anunț: Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL TURDA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitare si modernizarea strazi in Municipiul Turda- Cartierul industrial –LOT2” in Localitatea TURDA str.  […]
6 octombrie 2017

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de ­16.10.2017, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de […]
5 octombrie 2017

Anunţ Negociere Directă

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. […]
X