Liste debitori

Informare
Conform art. 162 al aceluiași act normativ, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
Prin HCL nr. 226/2015 , la nivelul municipiului Turda a fost aprobat plafonul minim al creanțelor pentru care exista obligativitatea publicării și aceasta se face semestrial, pana în 30 aprilie și 31 octombrie
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3876/1

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii, S1. Data maxima scadenta: 02.04.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3875/4

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii_ S4. Data maxima scadenta: 02.04.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3852/2

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – S2. Data maxima scadenta: 02.04.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3871/3

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – S3. Data maxima scadenta: 02.04.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numarul 3823/5

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 02.04.2018
30 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10330

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
30 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10318

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
30 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10327

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
30 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10328

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
30 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10325

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
31 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10350

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
31 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10349

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3373

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 31.03.2017
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3343

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 31.03.2017
X